Vamia kouluttaa kestävän kehityksen tekijöitä kiertotaloutta pyörittämään