Näyttöaineistoa turvallisuusalalle

HANKKEEN KESTO:

11.12.2017-31.12.2018

RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Johan Silander, etunimi.sukunimi@vamia.fi

VERKOSTO:

Osao (koordinointi), Vamia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu.

TAVOITE:

Tavoitteena on tuottaa reformin mukaisia, osaamisperusteisuuteen perustuvia, avoimesti saatavia ja maksuttomia tutkintokohtaisia näyttöaineistoja turvallisuusalalle.

HANKKEESSA:

Nykyään näyttöaineistona käytetään osittain ALVARin maksullisia näyttöjä. Vapaasti käytössä olevalle näyttöaineistolle on reformin myötä yhä suurempi tarve. Hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja testataan turvallisuusalan näyttöaineistoa, joka tukee näyttöjen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Työelämäyhteistyötä vahvistetaan ottamalla työelämän edustajat mukaan arviointiin.