Näyttö

Ammatillisessa koulutuksessa osaamistasi arvioidaan näyttöjen avulla. Kun olet suorittanut jonkun tutkinnonosan, niin sen päätteeksi järjestetään näyttötilaisuus, jossa pääset näyttämään, mitä olet kyseisein opintojakson eli tutkinnonosan aikana oppinut.

Näyttötilaisuudet on jokaisella koulutuksella omanlaisiaan. Opettajat opettavat tunneilla opiskelijoille ne asiat, joita näytöissä tarvitsee osata.

Arvosteluasteikko on perustutkinnoissa numeroilla 1-5. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty – hylätty arvostelulla.