Mlearningar

HANKKEEN KESTO:

4.11.2016-31.12.2017

RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Anne Widemo, etunimi.sukunimi@vamia.fi

VERKOSTO:

Yrkesakademin i Österbotten koordinoija, Vamia, Optina, Axell

TAVOITE:

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää mobiilityökaluja, jotta osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys toteutuvat opetuksessa ja opiskelijoiden ongelmanratkaisutaidot lisääntyvät.

TOTEUTUS:

Kartoitetaan olemassa olevia oppimispelejä, jotka soveltuvat eri aloille. Opetus suunnitellaan mobiilityökalujen avulla niin, että se vastaa työelämän todellisia tilanteita.

Pelillisyyden avulla lisätään opiskelijoiden motivaatiota ja se edesauttaa nopeampaa etenemistä opinnoissa.

Hankkeessa kehitetään edelleen olemassa olevia virtuaalisia menetelmiä yhteistyössä hankeverkoston kanssa ja kehitetään opettajien osaamista.

Pyritään löytämään työelämän yhteistyökumppaneita, joilta saadaan tietoa ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden osaamistarpeista, jotta koulutusta voidaan suunnitella työelämälähtöisesti.

TULOSRAPORTTI

Lue tästä