Må bra tillsammans

HANKKEEN KESTO: 13.12.2017-31.12.2019

RAHOITTAJA: Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Christer Burman, etunimi.sukunimi@vamia.fi

VERKOSTO: Axxell (koordinointi), Inveon, Optima, Prakticum, YA, Vamia

TAVOITE: Hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja auttaa opiskelijoita aktiivisesti ottamaan vastuun omista opinnoistaan ja tekemään oikeita yksilöllisiä valintoja. Projektissa kiinnitetään huomiota henkiseen kouluympäristöön, kaikkien opiskelijoiden tulisi uskaltaa ja voida osallistua. Yksi painopistealueista on tukea ja ohjata opiskelijoiden henkilökohtaisia valintoja henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) laatimisessa. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua fyysiseen toimintaan sekä kouluaikana että sen ulkopuolella, hyvinvointia ja viihtyvyyttä korostetaan

HANKKEESSA: Toimintatapa on verkostomainen, jossa osaamista ja kokemuksia jaetaan sekä organisaatioiden omissa toiminnoissa että osatoteuttajien kesken.

Hanke toteutetaan yhteistyössä hankeverkoston kanssa. Hankeverkoston kautta saadaan tietoa siitä, miten muissa oppilaitoksissa kehittämistyötä on tehty ja voidaan levittää erilaisissa piloteissa kokeiltuja ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä.