Lean 2

HANKKEEN KESTO:

2015- 2017

RAHOITTAJA:

ELY-keskus, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan Unioni – Euroopan sosiaalirahasto

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Hannele Hiippala, hannele.hiippala@vamia.fi, 040 507 0604

VERKOSTO:

Vamia (koordinaattori) ja Yrkesakademin i Österbotten

HANKKEEN TAVOITTEET:

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen osuvuuden ja laadun parantaminen henkilöstön LEAN-osaamisen lisäämisellä ja toimintamallien tehostaminen LEAN–menetelmien avulla. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten kanssa osaamisen ja kehitettyjen työkalujen jakamisessa ja hyödyntämisessä koko hankkeen ajan.

Hankkeen aikana kehitetään ja testataan mm. projektityökaluja, matkailu- ja ravitsemisalan, media-alan, metalli-alan ja rakennusalan opetukseen eri alojen yhteistyönä. Näitä ovat mm. S5 työkalujen käyttöönotto oppimisympäristöissä ja toimintamalleissa, toimiva mittausmenetelmä, materiaalivirtojen kuvaukset hankintapäätöksistä materiaalin käyttöönottoon, Just in time ja jatkuva parantaminen. Henkilökunnan koulutus LEAN ajatteluun kulkee mukana koko hankkeen ajan. VAO osallistuu myös LEAN Training Centerin kehittämiseen yhteistyössä Vakkin kanssa.

TULOSRAPORTTI

Lue tästä