Late – Laatua tekemällä yhteistyössä työelämän kanssa

HANKKEEN KESTO:

8.5.2015-31.12.2016

RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA (ENT. VAASAN AIKUISKOULUTUSKESKUS):

Susanna Pakkala, 040 128 1936 tai susanna.pakkala(a)vamia.fi

VERKOSTO:

Kuuden oppilaitoksen yhteishanke (JAKK, KPEDU, Sedu Aikuiskoulutus, SYO, TEAK ja Vakk). Sedu Aikuiskoulutus toimii hankkeen koordinaattorina. Verkostoon kuuluvat myös työelämän yhteistyökumppanit ja AMKE.

HANKKEEN TAVOITTEET:

LATE- hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen lisäkoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia tutkinnon / tutkinnon osien suorittamisessa ja valmistavassa koulutuksessa. Erityisesti syvennetään työelämäkytkentää ja innostetaan työelämää yhteistyöhön koulutuksen laadun kehittämiseksi.

Hankkeessa korostuvat työelämälähtöiset ja digitalisoituvat oppimisympäristöt ja monimuotoiset ohjausmallit. Työelämän ja opiskelijoiden kanssa suunnitellaan ja pilotoidaan mm. mobiilioppimista, verkko-oppimisympäristöjä ja työelämän palautejärjestelmää. Toiminnan keskiössä on henkilökohtaistamisen ja ohjauksen edistäminen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitoskohtaisesti pilottitutkintojen ja koulutusalojen opiskelijat, kouluttajat (henkilöstö) ja työelämän edustajat kuten esimiehet, työpaikkaohjaajat ja tutkintojen parissa työtä tekevät arvioijat niin työntekijä- kuin työnantajapuolelta.

HANKKEEN TULOKSET:
  • Monikanavainen ja työelämälähtöinen ohjauksen toimintamalli ja sitä tukevat etäteknologiat, joilla nostetaan ammatillisen lisäkoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta.
  • Systemaattinen seuranta- ja palautejärjestelmä työelämälle, toteutusmalli opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämiseksi heti tutkintotilaisuuden jälkeen
  • Laajenevat työelämäverkostot ja yhteinen innovointi työelämän kanssa, lisääntynyt oppilaitosyhteistyö ja verkostoituvat palvelut, benchmarking