Kohti tutkintoa – Opiskelu- ja työelämävalmiuksia maahanmuuttajille

HANKKEEN KESTO:

20.5.2015–31.12.2016

RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA (ENT. VAASAN AIKUISKOULUTUSKESKUS):

Juha Lampi, puh. 040 180 3985, etunimi.sukunimi@vamia.fi

VERKOSTO:

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Keudan aikuisopisto, Hyria koulutus Oy, Omnian aikuisopisto, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä – Aikuisopisto, Vaasan aikuiskoulutuskeskus

HANKKEEN TAVOITTEET:

Hankkeen tavoitteena on aikuisten maahanmuuttajien opiskelu- ja työelämävalmiuksien parantaminen, joita tarvitaan ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi. Hankkeen puitteissa maahanmuuttajille järjestetään ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa opiskelijan oppimisvalmiuksia näyttötutkinnon suorittamiseksi. Koulutus on suunnattu erityisesti aikuisille maahanmuuttajille, joilla on puutteelliset oppimistaidot tai jotka tarvitsevat muuta opiskeluvalmiuksiin liittyvää erityistä tukea. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeen konkreettinen tulos on Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen -koulutuksen malli, joka sisältää koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja toimintaohjeet. Oppilaitostasolla tämä näkyy mm. toteutusmallina, jota voi soveltaa liitettäväksi osaksi valmistavaa koulutusta eri tutkinnoissa.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimivia sisältöjä ja menetelmiä, joilla tuetaan aikuisen maahanmuuttajan oppimisvalmiuksien ja kielen kehittymistä ja sitä kautta näyttötutkinnon suorittamista. Hankkeen avulla kehitetään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen kielikoulutusta ja ohjausta.

Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa aiotaan pilotoida koulutusta Liiketalouden perustutkinnossa/merkonomi ja/tai Rakennusalan perustutkinnossa tai muussa tekniikan alan perustutkinnossa. Koulutusta voidaan myös pilotoida muissa koulutuksissa, missä on maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden henkilökohtaistamista osana toimintamallia. Henkilökohtaistamisen osana huomioidaan erityisesti kielitaidon taso, luonnontieteiden hallinta, tvt-osaaminen, motivaatio ja soveltuvuus opintoihin.

Osastoittain järjestetään monikulttuurisuus- ja selkokielikoulutusta ammattiaineiden opettajille ja opinto-ohjaajille sekä koulutusta pilotoidun alan valmistavan koulutuksen sisällöistä ja osaamistavoitteista sekä tutkintojen rakenteista maahanmuuttajien kouluttajille. Kouluttajien koulutuksen ja vertaisoppimisen tavoitteena on opetuksen laadun kehittäminen.

Hankkeessa selvitetään ja suunnitellaan opintotarjottimen Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen sisällöt. Hankkeen tavoitteena on laatia tuotekortit Opintovalmiuksia parantavien opintojen osalta sekä liittää ne Vakk:n opintotarjottimeen. Hankkeessa pyritään suunnittelemaan ja laatiman opinnot opintotarjottimelle niin, että eri aloille suuntaavat opiskelijat voivat osallistua opintoihin. Hankkeessa laaditaan myös S2 opetussisällöt pilotoidun alan valmistavan koulutuksen mukaan. Opetussisällöissä huomioidaan työelämän tarpeet ja ne pyritään laatimaan syklisesti valmistavan koulutuksen sisällön kanssa.

Hankkeen konkreettinen tulos on Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen -koulutuksen malli, joka sisältää koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja toimintaohjeet. Vakk:ssa toteutusmallia hyödynnetään liitettäväksi osaksi valmistavaa koulutusta eri tutkinnoissa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti aikuiset maahanmuuttajat, joilla on puutteelliset oppimistaidot tai jotka tarvitsevat muuta opiskeluvalmiuksiin liittyvää erityistä tukea. Erityisesti huomioidaan aiemman tutkinnon jo suorittaneet henkilöt. Kohderyhmällä on tavoitteena suorittaa ammatillinen tutkinto näyttötutkintona.