Kansainvälisyystoiminta Vamiassa

Kansainvälisyystoiminta Vamiassa on vilkasta ja se näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme.

Kansainvälisyys on yksi Vamian strategisista painopisteistä ja tavoitteemme on tuoda Vaasan seudun kasvualueelle osaavaa työvoimaa, joka menestyy kansainvälisessä, monikulttuurisessa ja monikielisessä työelämässä ja yhteiskunnassa. Vaasan alue on hyvin kansainvälinen ja monikielinen. Alueella asuu ja työskentelee yli 100 eri kansallisuutta. Työelämä on kansainvälinen ja alueella on monta kansainvälistä yritystä.

Vamia on aktiivisesti mukana monissa paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja hankkeissa, joissa tavoitteena on kehittää kansainvälistä osaamista ja ammatillista koulutusta vastaamaan työelämän ja yhteiskunnan yhä globalisoituvampiin tarpeisiin.

Vamiassa opiskelijat voivat valita kansainvälisyyteen valmistavia opintoja Suomessa ja noin 100 opiskelijaa lähtee ulkomaille vuosittain 2 viikon – 6kk vaihtojaksoihin suorittamaan työpaikalla oppimista yrityksissä tai opiskelemaan partnerioppilaitoksissamme. Ulkomaan jaksot ovat osa opiskelijoiden opintoja, mikä myös luetaan hyväksi. Vamialla on partnereita yli 20 maassa Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. Henkilökunta on aktiivisesti mukana kehityksessä ja henkilökunnasta noin 50 lähtee joka vuosi ulkomaille kehittämään omaa ammatillista osaamistaan, kehittämään ammatillista koulutusta ja opetusta kansainvälisten partnereiden kanssa tai ohjaamaan opiskelijoita.

Vastavuoroisesti Vamiassa vierailee vuosittain n. 50 opiskelijaa ulkomailta. He osallistuvat opetukseen tai suorittavat harjoittelun alueen yrityksissä. Kansainvälisten ammatillisten koulutuksien asiantuntijat ovat vuosien myötä yhä kiinnostuneempia suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta ja Vamiasta. Meillä käy vuosittain n. 50-100 kansainvälistä vierasta eri kehittämishankkeiden myötä ja perehtymässä opetukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Vamia tarjoaa myös englanninkielisiä koulutusohjelmia matkailu- ja ravitsemisalalla sekä konealalla. Opetusryhmät ovat hyvin kansainvälisiä.

Vamialle myönnettiin Erasmus+ VET Mobility charter 2016, jonka voimassaoloa jatkettiin vuoteen 2027 saakka. Peruskirja myönnetään toimijoille, joilla on todistetusti kokemus pitkäjänteisestä ja laadukkaasta opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden suunnittelusta ja toteutuksesta perustuen oppilaitoksen strategiaan.