Kansainvälisyys Vamiassa

Kansainvälisyys on vakiintunutta osa Vamian toimintaa ja Vamia aktiivisesti mukana kansainvälisyyteen liittyvissä verkostoissa ja hanketoiminnassa.

Kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on turvata opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä.

Tavoitteena on myös, että oppilaitoksestamme valmistuvat opiskelijat tulevat toimeen vierailla kielillä ja heillä on ymmärrystä eri kulttuureja kohtaan voidakseen osallistua opiskelijavaihtoon ja sijoittua kansainvälistyville työmarkkinoille.

Myös henkilöstöllä on oltava riittävät kansainvälisyysvalmiudet. Vamialla on tavoitteena rakentaa aktiivinen, toimiva kansainvälinen verkosto ja laajentaa kansainvälistä toimintaansa uusiin kohdemaihin.