Jatko-opintokelpoisuus ja ammattitutkintostipendi

Jatko-opintokelpoisuus

Kun olet suorittanut tutkintokoulutuksen loppuun Vamiassa, niin sinulla on jatko-opintokelpoisuus.

Jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että sinulla on mahdollisuus hakea opiskelemaan korkeakoulututkintoa tutkintotodistuksesi perusteella.

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasiasi sinulla on myös mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastosta.

Siihen on oikeutettuja kaikki, joilla on viiden vuoden työkokemus Suomesta. Se on 400 € suuruinen stipendi, johon saat hakulomakkeen tutkintotodistuksen yhteydessä, kun valmistut.