Hyvä alku Pohjanmaalla

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Juha Lampi, puh. 040 180 3985, juha.lampi(a)vamia.fi

VERKOSTO:

Pohjanmaan liitto kuntayhtymä
Vaasan kaupunki
Vamia
Sosiaalityö- ja perhepalvelut
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
samkommun/Yrkesakademin i Österbotten (YA)
Integrationsenheten i Jakobstadsnejden (Jakobstad,
Pedersöre, Nykarleby, Larsmo, Kronoby och Vörå)
Kust-Österbottens samkommun för social- och
primärhälsovård (K5)

HANKKEEN TAVOITTEET:

Hyvä alku Pohjanmaalla on hanke, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta edistävä alueelliseen ja kansalliseen käyttöön soveltuva toimintamalli, jonka avulla tavoitetaan kaikki maahanmuuttajaryhmät ja vastataan heidän tarpeisiinsa. Hankkeessa tuotetaan Pohjanmaan toimijoiden yhtenäinen, kaksikielinen alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan toimintamalli ja kehitetään palvelukokonaisuus, joka on kaikkien maahanmuuttajien saatavilla. Hyvä alku Pohjanmaalla – En bra start i Österbotten on Kotona Suomessa – hankkeen Hyvä alku -hankeosion pilottiprojekti.

Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jolla tavoitetaan kaikki maahanmuuttajaryhmät. Tavoitteena on myös nostaa esille ne mahdolliset kotoutumista hidastavat tai ehkäisevät tekijät, joihin kunnissa ja alueilla on löydettävä rakenteelliset ratkaisut tai jotka edellyttävät kansallista toimintatapaa ja mahdollisesti myös yhteistä rahoitusmallia.

Hankkeessa kehitetään prosessi, joka varmistaa, että tarpeen mukaan kotouttamislain mukaisesti kaikille maahanmuuttajille tehdään alkukartoitus ja että sen pohjalta laaditaan yksilöllinen ja seurattava toimenpidesuunnitelma. Hankkeessa myös luodaan yhteistyömalli, joka auttaa kuntia saamaan kyllin ajoissa tiedon yrityksiin rekrytoitavista maahanmuuttajista, jotta kunnat pystyvät järjestämään heidän tarvitsemansa palvelut heti maahantulon jälkeen. Hankkeen toiminnoilla edistetään maahanmuuttajien työllistymistä ja tuetaan heidän siirtymistä koulutuksesta työelämään tai muihin palveluihin.

Vamia on mukana etenkin näissä hankkeen tavoitteissa:

  • kehitetään yhtenäinen kansallisiin linjauksiin pohjautuva alkukartoitusmalli ja otetaan se yhteisesti käyttöön sekä suomen- että ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.
  • hyödynnetään Osallisena Suomessa -hankkeessa kehitettyjä alkukartoituksen malleja ja arvioidaan niiden toimivuus eri maahanmuuttajaryhmien ja eri sukupuolten osalta.
  • kehitetään prosesseja ja rutiineja, jotka varmistavat, että alkukartoitus tehdään kaikille sitä tarvitseville maahanmuuttajille lähtökohtaisesti samalla mallilla. Samalla vahvistetaan alkukartoitukseen liittyvää prosessia kuntien sisällä.
  • alkukartoituksen tueksi edistetään testipiste.eu-toimintoa ja kehitetään siitä myös ruotsin kielellä tapahtuvaan kotouttamistyöhön soveltuvan mallin.
HANKKEEN KOHDERYHMÄ:

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki eri-ikäiset ja eri syistä tulleet, ensisijaisesti kotoutumisen alkuvaiheessa olevat maahanmuuttajat: työn, perheen tai opiskelun takia saapuneet, pakolaiset ja turvapaikanhakijat. Pääasiallinen fokus on nykytilanteessa usein palveluiden ulkopuolelle jäävissä ryhmissä (muut kuin TE-toimiston asiakkaat, perhesyistä saapuneet, opiskelijat, kotiäidit, nuoret, vammaiset, ihmiskaupan uhrit). Erityisenä kohteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.