Hanakoverkosto

KESTO:

Verkostolla on ollut käynnissä hanke ajalla 06/2015 -12/2016

RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Nina Korpela, puh. 040 764 7516, nina.korpela(a)vamia.fi

VERKOSTO:

HANAKO on Suomen ja Japanin välinen yhteistyöverkosto, joka perustettiin Opetushallituksen tuella vuonna 2007. Valmistelun jälkeen siirryttiin toteutusvaiheeseen vuonna 2010 Vaasan ammattiopisto on ollut mukana vuodesta 2013. Vaasan ammattiopistosta on vaihdossa ollut 5 opiskelijaa ja 2 henkilökuntaa.

Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Turun ammatti-instituutti, Koulutuskeskus Salpaus, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY), Kainuun ammattiopisto (KAO), Kouvolan Seudun ammattiopisto (KSAO), Vaasan ammattiopisto (VAO), Villa Tapiola, Alasin Media Oy, Kirkkonummen Kunta, KH Japan Management OY

KOHDERYHMÄ:

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja opettajat

VERKOSTON KOTISIVUT:

www.hanako-network.com

TAVOITTEET:

Kehittää ja vakiinnuttaa vastavuoroista, monialaista ja suunnitelmallista yhteistyötä

Mallintaa verkostotoimintaa ja kehittää maiden välille toimiva yhteistyöverkosto, luoda innovaatioita opetuksen ja työelämän kehittämiseen, kehittää opetusaineistoa, edistää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta maiden välillä.