VALMA

VALMA – Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Seuraava VALMA-koulutus alkaa maanantaina 10.01.2022. Koulutukseen voit hakeutua jatkuvassa haussa verkkosivuillamme: https://vamia.fi/hakijoille/haku-koulutuksiin/ 

 

VALMA-koulutus on tarkoitettu sinulle

 • jolla ei ole ammatillista perustutkintoa
 • joka olet maahanmuuttaja, eikä sinulla ole vielä tarvittavaa suomen kielen taitoa siirtyä suoraan ammatilliseen peruskoulutukseen
 • joka tarvitset opinnoissasi erityistä tukea
 • joka hallitset vähintään suomen kielen perusteet
 • sinulle, joka et ole vielä varma alavalinnastasi

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja sen suorittaminen kestää enintään yhden lukuvuoden. Opiskelupäivän pituus on 4-8 tuntia. Opetuskieli on suomi. Suoritettuasi vähintään 30 osaamispistettä, saat yhteishaussa kuusi (6) lisäpistettä.

VALMA-koulutuksessa

 • sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa huomioimme tavoitteesi
 • saat tietoa eri ammateista ja koulutuksista
 • voit korottaa peruskoulun arvosanoja

VALMA-koulutuksen osat ovat

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen

Lisätietoja