Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala, saattohoitaja - Vamia

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala, saattohoitaja

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneella on osaamisalan mukaisesti ammattitaito toimia saattohoitajana, jolla on palliatiivisen ja saattohoitotyön osaaminen. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja tehdä kokonaisarvion kuolevan ihmisen hoitotyöstä moniammatillisessa työryhmässä.  

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä.

KOULUTUSAIKA

Koulutus kestää keskimäärin 2 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot. Opetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa.

KOULUTUKSEN KUVAUS

Koulutus muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (palliatiivinen hoitotyö 60 osp. ja saattohoitotyö ja kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen 60 osp.)  ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen 60 osp tai vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen 30 osp + valinnainen tutkinnon osa), yhteensä 180 osp.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opintoina sekä työpaikalla oppimalla. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Valmistava koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohella.

OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä riittävä työkokemus alalta. Työpaikkasi voi olla esim. kotihoito, palvelutalo, sairaalan osasto.

 

Opinto-ohjaaja, Kati Rasinmäki gsm. 040 624 9854

Opettaja Merja Soldan, gsm. 040 712 1851

Oppisopimus, koulutussuunnittelija Siv Björklund gsm. 040 748 3476

Fontin koko
Kontrasti