Vanhustyön erikoisammattitutkinnon osatutkinto, kuolevan ihmisen hoitaminen - Vamia

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon osatutkinto, kuolevan ihmisen hoitaminen

Tutkinnonosa suoritetaan työn ohella. Tämän vuoksi työpaikkasi tulee olla tutkinnon suorittamista tukeva: esim. kotihoito, palvelutalo, terveyskeskus tai sairaala. Lisäksi sinulla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä riittävä työkokemus alalta. 

Koulutusaika 

Koulutus kestää keskimäärin 6 kuukautta (8 lähipäivää) päättyy opiskelijan antamaan näyttöön 

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina: 

4.11.2020  

Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Hakuaika 

Koulutus alkaa / Haku päättyy / Haastattelut/ Soveltuvuuskokeet 

4.11.2020 / 16.10.2020 / viikolla 43 – 44 

Koulutukseen on jatkuva haku, joten hakemuksen voi jättää milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan. 

Koulutuksen kuvaus 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397330/reformi/tutkinnonosat/3778418 

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opintoina. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.  

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, jolla on vähintään sosiaali- ja/ tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta. Lisäksi Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista vaatimuksista säädetään Opetushallituksen määräyksessä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa” (28/011/2015). Sora-lainsäädäntö määräys 28/011/2015. http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf  

Hinta 

Tutkinnon osan koulutusmaksu on 50 €, oppisopimuskoulutuksessa ei ole koulutusmaksua. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. 

Lisätietoja 

Virpi Välimaa, opettaja, puh. 040 750 5093, virpi.valimaa@vamia.fi 

Kati Rasinmäki, opinto-ohjaaja, puh. 040 624 9854, kati.rasinmaki@vamia.fi  

Siv Björklund, Vamia oppisopimuspalvelut, puh. 040 748 3476, siv.bjorklund@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti