Vanhustyön erikoisammattitutkinto (monimuoto) JATKUVA HAKU

Hakuaika ja hakeminen

Hakuehdot täyttävät hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. Käytämme tiedotuksessamme sähköpostiosoitteita, joten täytäthän osoitetiedon myös hakulomakkeelle.

Paikka

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan pääosin Vamian tiloissa, Ruutikellarintie 2 ja 4, 65100 Vaasa.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä itsenäisiä kirjallisia tehtäviä. Aikaisempi koulutus, työkokemus ja muu toiminta/osaaminen kartoitetaan (henkilökohtaistamissuunnitelma), jonka pohjalta koulutuksen lopullinen sisältö ja kesto määräytyvät. Lähiopetusta on koulutuksen aikana 1-2 päivää/kk. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Tämä koulutusmuoto sopii myös oppisopimuskoulutuksessa oleville, ota yhteyttä http://vamia.fi/oppisopimus/.

Kohderyhmä

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa hankittu osaaminen ja jotka haluavat kehittää osaamistaan vanhustyössä. Koulutukseen hakeutujalla tulee olla työpaikka vanhusten parissa. Työpaikka voi olla kotihoito, päivätoimintayksikkö, palvelutalo, vanhustenkeskus, terveyskeskus tai sairaala.

Tutustu tutkinnon perusteisiin www.osaan.fi sivuilla (valitse Sosiaali- ja terveysala – alojen yhteiset ohjelmat).

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista säädetään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa” (28/011/2015).

Linkki julkaisuun:

http://www.oph.fi/download/170668_koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumattomuuteen.pdf

 

Koulutuksen kuvaus

Koulutus antaa valmiudet tutkinnon suorittamiseen. Koulutus sisältää näytöt, jotka tutkinnon suorittaja suorittaa joustavasti koulutuksen aikana. Osaamisen tunnistamisen kautta tutkinnon suorittaja voi edetä myös suoraan näyttöihin.

Tutkinto koostuu neljästä tutkinnon osasta:

Pakolliset tutkinnon osat:

  1. Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
  2. Asiakaspalveluverkostossa toimiminen
  3. Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Valinnainen tutkinnon osa (valitaan yksi):

  1. Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä
  2. Kuolevan ihmisen hoitaminen

Aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella voidaan tunnustaa soveltuva tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti. Myös yksittäisiä tutkinnon osia voi suorittaa lisäkoulutuksena ilman koko tutkinnon suorittamista.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on syventää vanhustyön osaamista. Tutkinto antaa valmiudet toimia vanhustyön asiantuntijana erilaisissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä yhteistyössä verkoston eri toimijoiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään mm. tiimin vastuuhenkilönä toimimiseen, palvelutarpeen arviointiin ja palvelujen laadun kehittämiseen. Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja toimintakyvyn tukeminen ovat keskiössä. Koulutus kehittää ammattitaitoasi ikääntyneen ihmisen ohjaukseen, neuvontaan sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen voit syventyä joko yrittäjyyteen vanhustyössä tai kuolevan ihmisen hoitamiseen.

Hinta

Koulutuksen hinta on 198 €. Hintaan sisältyvät lähiopetus, henkilökohtainen ohjaus ja tutkintotilaisuuksien arviointi.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Kati Rasinmäki, puh. 040 624 9854.

Opettaja Virpi Välimaa, puh. 040 750 5093

 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@vamia.fi

www.vamia.fi ja www.facebook.com/vamiavaasa/

Peruutusehdot

Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Opiskelun keskeytyksestä ja erosta on ilmoitettava vastuuopettajalle sähköisesti. Peruutus viimeistään viikkoa ennen koulutuksen aloitusta. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Muutokset mahdollisia.

Fontin koko
Kontrasti