Vammaisalan ammattitutkinto, henkilökohtaisen avun osaamisala, henkilökohtainen avustaja - Vamia

Vammaisalan ammattitutkinto, henkilökohtaisen avun osaamisala, henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut henkilökohtainen avustaja (150 osp) osaa toimia henkilökohtaisena avustajana, avustaen päivittäisissä toiminnoissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnassa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä sekä toimia henkilökohtaisen avun käyttäjän ohjeiden mukaisesti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Osaamista kertyy myös vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnista sekä yhteistyöstä perheen ja läheisten kanssa.

Koulutusaika on noin 16 – 18 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Koulutuksen kuvaus

Osaamisalan suorittaneet työskentelevät palvelujärjestelmässä henkilökohtaisina avustajina avustaen henkilökohtaisen avun käyttäjiä vammaispalvelulain (380/1987) säännösten mukaisesti. Henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike, joten vain ko. koulutuksen käyneet voivat kertoa, että ovat koulutukseltaan henkilökohtaisia avustajia.

Tutkinto koostuu seuraavista osista:

  • Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp
  • Henkilökohtainen avustaminen, 60 osp
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
  • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp

Henkilökohtaisen avun osaamisalaan voi sisällyttää valinnaisuutta suorittamalla puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon osan tai osia 30osp laajuisesti. Valinnaisuutta voi sisällyttää 15 – 60 osaamispisteen laajuisesti ottamalla tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opintoina sekä työpaikalla oppimalla. Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena ja edellytyksenä on, että sinulla on työpaikka.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Koulutus soveltuu sinulle, jolla on vähintään sosiaali- ja/ tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta.

Tutkinnossa noudatetaan SORA-lainsäädäntöä ja alan eettisiä periaatteita. Tutkinnossa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia määräyksen OPH-2852-2018 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/195377_maarays_oph-2852-2018_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillise.pdf  mukaisesti.

Koulutuksen hinta on 198 €. Oppisopimuksella opiskeleville maksuton.

Satu Laakso, opettaja, puh. 040 196 0312

Kati Rasinmäki, opinto-ohjaaja, puh. 040 624 9854

Maria Virkkala, Vamia oppisopimuspalvelut, puh 040 523 3023

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti