Turvallisuusalan ammattitutkinto (aik. Vartijan ammattitutkinto) - Vamia

Turvallisuusalan ammattitutkinto (aik. Vartijan ammattitutkinto)

TURVALLISUUSALAN AMMATTITUTKINTO, ILTAKOULUTUS

 

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut ymmärtää ammattinsa asiakaspalveluluonteen ja osaa toimia vahinko-, ongelma- tai konfliktitilanteissa. Hän hallitsee vuorovaikutuksen sekä sanallisen ja sanattoman viestinnän perusteet ja hyödyntää niitä työssään. Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, henkivartijana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

 

Koulutusaika

Koulutus kestää 1-2 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

 

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen, milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

 

 

Koulutuksen kuvaus

Turvallisuus perustutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta osasta, Vartijan koulutus sekä Pelastustoiminta 50 osaamispistettä OSP). Valinnaisista osista Järjestyksenvalvonta antaa sinulle vahvat eväät varsinaiseen työhön. Lisäksi voit valita urasuunnitelmasi mukaisia valinnaisia osioita. Tarjolla on opintoja mm. eri vartiomuodoista, turvatekniikasta tai alan esimiestyöstä. Valinnaisten opintojen laajuus tulee olla 100 osp.

Koulutuksen toteutus

Koulutukseen sisältyy lähiopiskelupäiviä 1-4 iltaa viikossa. Lähipäivien määrään vaikuttaa sekä aikaisempi osaamisesi että se kuinka nopeasti haluat opinnoissasi edetä. Lähiopintojen päiviä on sekä Hansa-kampuksella (Ruutikellarintie) että Sampokampuksella (Sepänkyläntie). Opinnot järjestetään pääsääntöisesti klo 14-20. Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuus voidaan suorittaa kesätyöpaikalla.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

Hinta

198,00 €

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Kielitaitovaatimus B.1.1

Kaikista hakijoista tehdään Suojelupoliisille suppea turvallisuusselvityshakemus.

Lisäksi koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset Vartijan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset hakuvaiheessa.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Kantola 040 834 2518; heli.kantola@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti