Turvallisuusalan ammattitutkinto (aik. Vartijan ammattitutkinto), JATKUVA HAKU

Koulutusaika 

Koulutusaika henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. 

 

Hakuaika

Jatkuva haku

Käytämme viestinnässä sähköpostia, muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi.

Koulutuksen kuvaus

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa valmiudet erilaisiin vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan tehtäviin. Tutkinnossa voi hankkia erityisiä valmiuksia mm. piirivartiointi- ja hälytystehtäviin, myymäläturvallisuuteen, paikallisvartiointiin, vastaanottotehtäviin sekä järjestyksenvalvontaan.

Työpaikkana on yleensä vartioimisliike, mutta usein alan koulutuksen suorittaneet hakeutuvat myös yritysten omiin vartioimistehtäviin.

Jatkokoulutuksina tavallisimpia ovat turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto sekä viranomaisten omat turvallisuusalan koulutukset (esim. poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen, vankeinhoidon sekä pelastusalan koulutukset). Myös ammattikorkeakoulussa suoritettava turvallisuusalan koulutusohjelma on mahdollinen.

Koulutus on pääasiallisesti iltakoulutusta, mutta osa opetuksesta toteutetaan myös päivisin sekä viikonloppuisin.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinto tai tutkinnon osia.

Koulutuksen laajuus

150 osp/ henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus soveltuu myös jo työssä oleville henkilöille, jotka haluavat suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinnon.

Pääsyvaatimukset

Yleisiä pääsyvaatimuksia ovat täysi-ikäisyys ja soveltuvuus turvallisuusalan tehtäviin sekä riittävä suomen-ruotsinkielen taito alan osaamisen hankkimiseen. Kaikista hakijoista tehdään Suojelupoliisille suppea turvallisuusselvityshakemus.

Lisäksi koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset Vartijan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset hakuvaiheessa.

Hinta

Koulutusmaksu 198 €

Paikka

Vamia, Sampo-kampus, Sepänkyläntie 16

Lisätietoja

​Opinto-ohjaaja Heli Kantola, puh. 040 834 2518, heli.kantola(a)vamia.fi

Peruutusehdot

Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Opiskelun keskeytyksestä ja erosta on ilmoitettava vastuuopettajalle sähköisesti. Peruutus viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen aloitusta. Muutokset mahdollisia.

Fontin koko
Kontrasti