Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (ilta), JATKUVA HAKU

Koulutusaika

Jatkuva haku

Hakuaika

Jatkuva haku

Koulutuksen kuvaus

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön. Hän tuntee yksityisen turvallisuusalan työtehtäviä sivuavat viranomaisorganisaatiot, niiden ydintehtävät sekä yritysturvallisuuden osa-alueet. Hän tietää lisäksi yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin liittyviä riskejä ja yleisimpiä poikkeamatilanteita ja osaa toimia työturvallisuuden edellyttämin tavoin. Hän tuntee myös erilaisten ympäristöjen vaikutuksen toiminnan luonteeseen tilanteen sekä lainsäädännön kannalta.

 

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).

 

Pakolliset tutkinnon osat (60 osp)

  • turvallisuuslainsäädäntö, 30 osp
  • turvallisuussuunnittelu, 30 osp

 

Tutkinnon valinnaiset osat (120 osp)

  • turvallisuusalan elinkeinojen harjoittaminen, 80 osp
  • turvallisuusjohtaminen, 40 osp

 

Mahdollisuus myös osoittaa osaaminen muissa tutkinnon osissa.

koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lauantaisin. Koulutus sisältää myös verkko-opetusta ja etätehtäviä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet suorittaa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto.​

Koulutuksen kesto

1 vuosi

Kohderyhmä

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia elinkeinon harjoittajana tai elinkeinon harjoittajan palveluksessa olevana vastaavana hoitajana yksityisellä turvallisuusalalla. Suorittaja voi lisäksi toimia yksityisen turvallisuusalan lisäksi elinkeinoelämän tai viranomaisorganisaatioiden palveluksessa esimiehenä sekä asiantuntijatehtävissä.

 

Koulutus soveltuu hyvin myös turvallisuusalan perustutkinnon tai vartijan ammattitutkinnon suorittaneille jatko-opinnoiksi.

Terveysvaatimukset

 

Opiskelijaksi ei voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (330/2015) määrätyissä vartijan ammattitutkinnossa ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata; sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus; päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus; toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

 

Paikka

Sampo-kampus, Sepänkyläntie 16, 65100 Vaasa

Hinta

198 €

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Kantola 0408342518

Opettaja Johan Silander 0405888854

Jos sinulla on ongelmia hakulomakkeen lähetyksessä, ota yhteyttä edellä olevaan yhteyshenkilöön. Käytämme viestinnässä sähköpostia, muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi!

Peruutusehdot

Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Opiskelun keskeytyksestä ja erosta on ilmoitettava vastuuopettajalle sähköisesti. Peruutus viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen aloitusta. Muutokset mahdollisia

Fontin koko
Kontrasti