Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja, päiväkoulutus

Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin aloilla, joita ovat tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, palvelutyöt ja yksityisen turvallisuusalan työt. Koulutus on myös hyvä pohja, jos haaveenasi on jatkaa viranomaistyöhön kuteen Poliisiksi tai Pelastajaksi.

Tutkinnon suorittanut on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

 

Koulutusaika

Koulutus kestää 2-3 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa elokuussa tai opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

 

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen, milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

 

Koulutuksen kuvaus

Turvallisuus perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnon ensimmäinen pakollinen osa, 45 osaamispistettä, johdattaa sinut turvallisuusalan toimintaan.  Valinnaisista osista Vartioinnin ja Järjestyksenvalvonnan perustoiminta antaa sinulle vahvat eväät varsinaiseen työhön. Lisäksi voit valita urasuunnitelmasi mukaisia valinnaisia osioita. Tarjolla on opintoja mm. vartioinnista, turvatekniikasta tai alan esimiestyöstä. Valinnaisten opintojen laajuus tulee olla 100 osp.

Koulutuksen toteutus

Koulutukseen sisältyy lähiopiskelupäiviä 1-5 päivää viikossa. Lähipäivien määrään vaikuttaa sekä aikaisempi osaamisesi että se kuinka nopeasti haluat opinnoissasi edetä. Lähiopintojen päiviä on sekä Hansa-kampuksella (Ruutikellarintie) että Sampokampuksella (Sepänkyläntie). Opinnot järjestetään pääsääntöisesti klo 8-15. Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuus on suuri ja kestää kolmen vuoden aikana 23-41 viikkoa.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Kielitaitovaatimus B.1.1

Kaikista hakijoista tehdään Suojelupoliisille suppea turvallisuusselvityshakemus.

Lisäksi koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset Vartijan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset hakuvaiheessa.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Kantola 040 834 2518; heli.kantola@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti

TARJOUS:

Tarjoamme ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutukset nyt maksutta, kun jätät hakemuksesi 19.6.2020 mennessä.
Päivitä tai syvennä ammatillista osaamistasi!