Tuotantotekniikan ammattitutkinto (ilta) JATKUVA HAKU

Koulutusaika

Koulutus alkaa nonstop. Päättyminen henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen kesto n. 1v, koulutusaikaan vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aiemmin suoritetut koulutukset.

Hakuaika

Jatkuva haku

Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi.

Koulutuksen kuvaus

Tuotantotekniikan ammattitutkinto soveltuu sinulle, jolla on jo aikaisempaa kone- ja tuotantotekniikan koulutusta ja/tai alan työkokemusta esimerkiksi metalliteollisuuden tai sen alihankinta yritysten palveluksessa. Tuotantotekniikan ammattitutkinnon suorittaminen antaa sinulle laajan osaamisen alalta ja pystyt työskentelemään itsenäisesti.

Tuotantotekniikan ammattitutkinnossa on kaksi suuntausta:

Koneistus ja Levy-ja hitsaustekniikka.

Koneistuksen osaamisalan suorittanut voi toimia CNC-koneistajana, valumallinvalmistajana tai työvälinevalmistajana konepajaympäristössä. Valinnoistaan riippuen tutkinnon suorittanut voi toimia myös tuotannon kehitysprojektissa, teollisuuden hankintatoiminnassa, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työympäristön suojelun kehittämistehtävissä tai robotiikan hyödyntämistehtävissä

Levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan suorittanut voi työskennellä levytöissä, hitsaajana tai levyseppähitsaajana konepajateollisuudessa, rakennustyömailla tai laivanrakennusteollisuudessa. Valinnoistaan riippuen tutkinnon suorittanut voi toimia myös tuotannon kehitysprojektissa, teollisuuden hankintatoiminnassa, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työympäristön suojelun kehittämistehtävissä tai robotiikan hyödyntämistehtävissä.    

                                                                                

Tutkintorakenteeseen voit tutustua tarkemmin osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540520/reformi/tiedot

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Tuotantotekniikan ammattitutkinto tai osatutkinto sekä saada syventävää osaamista alan työtehtäviin.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on jo osaamista alalta ja haluavat lisätä ammattitaitoaan ja osaamistaan.

 Paikka/tietoa opiskelusta

Opiskelu tapahtuu Sampo-kampuksen tiloissa (Sepänkyläntie 16, 65100 Vaasa).

sekä mahdollisuuksien mukaan omalla työpaikalla.

Hinta

koulutusmaksu 198 €

Lisätietoja

Opettaja Lasse Syrjälä 040 7402208, VAMIA 040 1325802, lasse.syrjala@vamia.fi

Opinto-ohjaaja Kati Ahonen, VAMIA 040 128 1935, kati.ahonen@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti