Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto - Vamia

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon koulutus sopii erityisesti sinulle, jonka työtehtäviin sisältyy kehittämistä ja suunnittelua. Koulutus sopii myös esimiesasemassa toimiville kehittäjille. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet kehittämistyön menetelmien hyödyntämiseen ja soveltamiseen omissa työtehtävissä. Koulutus kattaa koko kehitystyön prosessin aina ideavaiheesta suunnitelmien toteuttamiseen saakka.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa opiskelija voi osoittaa tuotekehittäjäosaamista.

Koulutusaika

Koulutus kestää keskimäärin 1,5 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

8.3.2021

Koulutus alkaa                             Haku päättyy                               Haastattelut

8.3.2021                                     5.2.2021                                     sopimuksen mukaan

Tutkinnon muodostuminen

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakollinen tutkinnon osa on Proaktiivinen kehittäminen ja sen laajuus on 90 osaamispistettä. Valinnaiset tutkinnon osat ovat kukin laajuudeltaan 45 osaamispistettä. Valinnaiset osat ovat:

Brändin rakentaminen

Innovaattorina toimiminen

Palvelumuotoilu tuotekehityksessä

Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

Koulutuksen toteutus

Voit joustavasti osallistua koulutukseen työn ohella. Näytät osaamistasi ja suoritat tutkinnon käytännön työtehtävissäsi toteuttamasi henkilökohtaisen kehitysprojektin avulla.

Koulutukseen sisältyy 11 lähiopiskelupäivää ja kunkin päivän aikana käydään läpi tuotekehitystyön eri teemaan liittyviä aihekokonaisuuksia.  

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Koulutukseen valinnassa painotamme sitä, että opiskelija työskentelee sellaisissa työtehtävissä, joissa oman kehityshankkeen tekeminen on mahdollista.

Koulutuksen hinta on 198 euroa. Oppisopimuksena toteutettava koulutus on maksuton.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Sirpa Timmerbacka 0400 399 236 sirpa.timmerbacka@vamia.fi

Opettaja Heikki Laajalahti puhelin 040 359 3828 heikki.laajalahti@vamia.fi

Oppisopimuspalvelut Ami Kuula puhelin: 040 150 3982 ami.kuula@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti