Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (monimuoto) JATKUVA HAKU

KOULUTUKSEN TAVOITE

Tiivistelmä:

Koulutus tarjoaa opetusalan asiantuntijoina toimiville rautaisannoksen tuote- ja palvelukehityksen tärkeimmistä menetelmistä. Koulutus antaa kattavat valmiudet kehittämistyön menetelmien hyödyntämiseen ja soveltamiseen omissa työtehtävissä. Koulutus kattaa koko kehitystyön prosessin aina ideavaiheesta suunnitelmien toteuttamiseen asti.

Tavoite:

Koulutukseen osallistunut hallitsee tuote- ja palvelukehitystyön tärkeimmät menetelmät ja pystyy hyödyntämään näitä omassa työssään. Lisäksi hän on sisäistänyt kokeilukulttuurin ajattelutavan sekä ymmärtää strategisen kehittämisen merkityksen. Hän hallitsee jatkuvan kehittämisen periaatteen ja asiakaslähtöisen toimintatavan sekä ymmärtää tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisen merkityksen. Koulutukseen osallistunut hallitsee myös kehitystyöhön liittyvät talousasiat sekä tunnistaa tulosten hyödyntämisen mahdollisuudet ja osaa raportoida ja jalkauttaa kehitysprojektien tuloksia. Lisäksi hän ymmärtää trendien ja heikkojen signaalien merkityksen ja osaa hyödyntää näitä kehitystyössään.

Koulutus antaa valmiudet vaativissa asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on hyvä käsitys nykyaikaisista toimintatavoista ja menetelmistä sekä kyky hyödyntää näitä omassa asiantuntijatyössään. Koulutuksen aikana verkostoidutaan oman alan asiantuntijoiden kanssa, tutustutaan asiakaslähtöisen toimintatavan hyötyihin ja käytäntöihin sekä opitaan tunnistamaan niin synergiahyödyt kuin kehittämiskohteetkin.

Koulutuksen hinta: 198 €, oppisopimuskoulutus on maksuton

Lisätietoja: vastuuopettaja Heikki Laajalahti 040 359 3828 tai oppisopimusasioissa koulutussuunnittelija Ami Kuula 040 150 3982.

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti