Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä, päiväkoulutus - Vamia

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä, päiväkoulutus

Onko tulevaisuuden unelma-ammattisi web-ohjelmoija, pelikehittäjä tai ohjelmistosuunnittelija? ICT-ala on jatkuvasti kehittyvä ja kansainvälinen tekninen toimiala, joka tarjoaa haasteita ja monipuolisia mahdollisuuksia kehittyä alan asiantuntijaksi. Tule meille opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon kuuluvaa ohjelmistokehittäjän osaamisalaa, jonka suorittaneet voivat työskennellä esimerkiksi peliohjelmoijina (game programmer), web-sovelluskehittäjinä (web developer), full stack osaajina, iot-ratkaisujen toteuttajina, muissa alan työtehtävissä tai yrittäjänä. Alalla toimiminen edellyttää luovuutta, teknistä innostuneisuutta ja hyviä oppimis- ja ongelmanratkaisutaitoja. 

Koulutusaika

Koulutus kestää keskimäärin 2-2,5 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

3.8.2021

Koulutuksen voi aloittaa myös muina aikoina opinto-ohjaajan/opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, mikäli ryhmissä on tilaa.

Koulutus aloitetaan kahdella ryhmällä, joista toinen on tarkoitettu yhteishaun kautta hakeville ja toinen täytetään kokonaan jatkuvan haun kautta hakeneilla.

Hakuaika

Yhteishaun lisäksi koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Valinnat elokuussa aloittavaan jatkuvan haun ryhmään on tehty, hyväksymiskirjeet postitetaan heille 17.6.2021. Hakemuksia voi kuitenkin edelleen jättää, sillä ryhmää voidaan täydentää elokuussa, mikäli kaikki koulutukseen hyväkysytyt eivät ota paikkaa vastaan. 

Koulutuksen kuvaus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joista 145 osp on ammatillisia ja 35 osp yhteisiä opintoja.

Ammatillisissa opinnoissa opiskelet ohjelmistojen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, testausta, peli-/verkko-/mobiiliohjelmointia, sulautettua ohjelmointia (robotiikka, iot-ratkaisut), kuvankäsittelyä, käyttöliittymäsuunnittelua, peligrafiikkaa, tietovarastojen suunnittelua ja rakentamista, verkkokaupan toteuttamista ja websivujen tekemistä. Lisäksi opinnot sisältävät tietoteknisen ympäristön asentamisen ja hallinnan perusteet, asiakaspalvelua ja yrittäjyyttä. Ohjelmointikielistä ja ympäristöistä opetuksessa käytössä ovat mm. Visual C# / PHP / Python/ C++/  JavaScript / HTML / SQL / Wordpress. Näytöt opiskelija voi suorittaa millä tahansa modernilla ohjelmointikielellä. 

Osa opinnoista ja suurin osa näytöistä tehdään alueen yrityksissä ja organisaatioissa. Työelämän oppiminen voi tapahtua myös ulkomailla. Ohjelmistokehittäjät työllistyvät alan tehtäviin julkisen sektorin organisaatioissa ja yrityksissä tai perustavat oman yrityksen. Työllistyminen vaatii hyvää ammattitaitoa ja jatkuvaa ammatillista uusiutumista.

Koulutuksen toteutus

Koulutus on pääosin lähiopiskelua 5 päivää viikossa, opetus ajoittuu klo 8-16 väliseen aikaan lukujärjestyksen mukaan. Lähipäivien määrään vaikuttaa sekä aikaisempi osaamisesi että se kuinka nopeasti haluat opinnoissasi edetä. Lähiopintojen päivät ovat Hansa-kampuksella osoitteessa Ruutikellarintie 2. Opinnot suoritetaan erilaisten työskentelytapojen avulla, yksilöllisesti ja ryhmässä. Oppimista tapahtuu sekä koulussa että oikeilla työpaikoilla. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuus on n. 6 kk koko opiskeluajasta.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Perustutkinnot: peruskoulu tai YO-tutkinto

Linkki tutkinnon perusteisiin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6779583/reformi/tiedot

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso A2.2.

Hinta

Koulutus on maksuton.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Minna Eteläpää, puh.040 756 8406, minna.etelapaa@vamia.fi

Opettaja Pentti Peura, puh. 040 564 7412, pentti.peura@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti