Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä, päiväkoulutus

Onko tulevaisuuden unelma-ammattisi web-ohjelmoija, pelikehittäjä tai ohjelmistosuunnittelija? ICT-ala on jatkuvasti kehittyvä ja kansainvälinen tekninen toimiala, joka tarjoaa haasteita ja monipuolisia mahdollisuuksia kehittyä alan asiantuntijaksi. Tule meille opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon kuuluvaa ohjelmistokehittäjän osaamisalaa, jonka suorittaneet voivat työskennellä esimerkiksi peliohjelmoijina (game programmer), web-sovelluskehittäjinä (web developer), full stack osaajina, iot-ratkaisujen toteuttajina, muissa alan työtehtävissä tai yrittäjänä. Alalla toimiminen edellyttää luovuutta, teknistä innostuneisuutta ja hyviä oppimis- ja ongelmanratkaisutaitoja. 

 

 

Koulutusaika

Koulutus kestää keskimäärin 2,5-3 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

3.8.2020

Koulutuksen voi aloittaa myös muina aikoina opinto-ohjaajan/opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, mikäli ryhmässä on tilaa.

 

Hakuaika

Yhteishaun lisäksi koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

 

Koulutuksen kuvaus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joista 145 osp on ammatillisia ja 35 osp yhteisiä opintoja.

Ammatillisissa opinnoissa opiskelet ohjelmistojen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, testausta, peli-/verkko-/mobiiliohjelmointia, sulautettua ohjelmointia (robotiikka, iot-ratkaisut), kuvankäsittelyä, käyttöliittymäsuunnittelua, peligrafiikkaa, tietovarastojen suunnittelua ja rakentamista, verkkokaupan toteuttamista ja websivujen tekemistä. Lisäksi opinnot sisältävät tietoteknisen ympäristön asentamisen ja hallinnan perusteet, asiakaspalvelua ja yrittäjyyttä. Ohjelmointikielistä ja ympäristöistä opetuksessa käytössä ovat mm. Visual C# / PHP / Python/ C++/  JavaScript / HTML / SQL / Wordpress. Näytöt opiskelija voi suorittaa millä tahansa modernilla ohjelmointikielellä. 

 

Osa opinnoista ja suurin osa näytöistä tehdään alueen yrityksissä ja organisaatioissa. Työelämän oppiminen voi tapahtua myös ulkomailla. Ohjelmistokehittäjät työllistyvät alan tehtäviin julkisen sektorin organisaatioissa ja yrityksissä tai perustavat oman yrityksen. Työllistyminen vaatii hyvää ammattitaitoa ja jatkuvaa ammatillista uusiutumista.

 

 

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus on pääosin lähiopiskelua 5 päivää viikossa, opetus ajoittuu klo 8-16 väliseen aikaan lukujärjestyksen mukaan. Lähipäivien määrään vaikuttaa sekä aikaisempi osaamisesi että se kuinka nopeasti haluat opinnoissasi edetä. Lähiopintojen päivät ovat Hansa-kampuksella osoitteessa Ruutikellarintie 2. Opinnot suoritetaan erilaisten työskentelytapojen avulla, yksilöllisesti ja ryhmässä. Oppimista tapahtuu sekä koulussa että oikeilla työpaikoilla. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuus on n. 6 kk koko opiskeluajasta.

 

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Perustutkinnot: peruskoulu tai YO-tutkinto

Linkki kotisivuilla oleviin yleisiin perusteisiin. (Linkki tulossa)

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso A2.2.

 

Hinta

Koulutus on maksuton.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Minna Eteläpää, puh.040 756 8406, minna.etelapaa@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti

TARJOUS:

Tarjoamme ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutukset nyt maksutta, kun jätät hakemuksesi 19.6.2020 mennessä.
Päivitä tai syvennä ammatillista osaamistasi!