Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitotyön osaamisala, jalkojenhoitaja - Vamia

Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitotyön osaamisala, jalkojenhoitaja

Terveysalan ammattitutkinto / Jalkojenhoitotyön osaamisala soveltuu sinulle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä riittävä työkokemus alalla. 

Koulutusaika 

Koulutus kestää keskimäärin 18 kuukautta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.  

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina: 

18.1.2022 (ilta-/monimuotototeutus) 

Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan / opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Hakuaika 

Koulutus alkaa / Haku päättyy / Haastattelut/ Soveltuvuuskokeet 

18.1.2022 / 16.12.2021 / sopimuksen mukaan

Koulutukseen on jatkuva haku, joten hakemuksen voi jättää milloin tahansa. Opinto-ohjaaja / opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan. 

Koulutuksen kuvaus 

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:   

Pakolliset tutkinnon osat:   

Ammattiosaajan toimiminen terveysalalla 45 osp 

Jalkojenhoitotyössä toimiminen 90 osp 

Valinnainen tutkinnon osa:   

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen 15 osp 

Haavojen hoitaminen 15 osp 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 15 osp 

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena lähi-, etä- ja verkko-opintoina. Koulutuksen lähitunnit toteutetaan iltaopintoina, kaksi kertaa viikossa 

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.  

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Terveysalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista säädetään Opetushallituksen määräyksessä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa” (28/011/2015). Sora-lainsäädäntö määräys 28/011/2015. http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf  

Hinta 

Koulutusmaksu ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 198€. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. 

Koulutusmaksu per tutkinnon osa on 50€. 

Työttömille koulutus on maksuton. 

Lisätietoja 

Kati Rasinmäki, puh. 040 624 9854, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti