Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitotyön osaamisala, jalkojenhoitaja, iltakoulutus - Vamia

Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitotyön osaamisala, jalkojenhoitaja, iltakoulutus

Terveysalan ammattitutkinto / Jalkojenhoitotyön osaamisala soveltuu sinulle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot (esim. kosmetologi, hieroja) sekä riittävä työkokemus alla. 

Koulutusaika 

Koulutus kestää keskimäärin 18 kuukautta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.  

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina: 

18.1.2021 (ilta-/monimuotototeutus) 

Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan / opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Hakuaika 

Koulutus alkaa / Haku päättyy / Haastattelut/ Soveltuvuuskokeet 

18.1.2021 / 27.11.2020 / viikolla 50  

Koulutukseen on jatkuva haku, joten hakemuksen voi jättää milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan. 

Koulutuksen kuvaus 

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:   

Pakolliset tutkinnon osat:   

Ammattiosaajan toimiminen terveysalalla 45 osp 

Jalkojenhoitotyössä toimiminen 90 osp 

Valinnainen tutkinnon osa:   

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen 15 osp 

Haavojen hoitaminen 15 osp 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 15 osp 

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena lähi-, etä- ja verkko-opintoina. Koulutuksen lähitunnit toteutetaan iltaopintoina, kaksi kertaa viikossa 

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.  

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Terveysalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista säädetään Opetushallituksen määräyksessä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa” (28/011/2015). Sora-lainsäädäntö määräys 28/011/2015. http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf  

Hinta 

Koulutusmaksu ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 198€. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. 

Koulutusmaksu per tutkinnon osa on 50€. 

Työttömille koulutus on maksuton. 

Lisätietoja 

Kati Rasinmäki, puh. 040 624 9854, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti