Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja, iltakoulutus - Vamia

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja, iltakoulutus

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO (PUTKIASENTAJA), ILTAKOULUTUS

Talotekniikan perustutkintokoulutus valmistaa nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin LVI-alan moniosaajia, jotka hallitsevat niin uudis- kuin saneerauskohteiden putkiasennustöiden haasteet. Koulutus antaa hyvän tiedollisen ja taidollisen perustan toimia erilaisten energiaratkaisujen parissa. Opiskelussa painottuu käytännön tekeminen.  Tutkinto ei vaadi alan aikaisempia opintoja ja siten sopii hyvin alalta jo kokemusta omaavien lisäksi myös ammatinvaihtajille.

Koulutusaika

Koulutus kestää 18-24 kuukautta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

6.9.2021

Edellä mainittujen ryhmäaloitusten lisäksi koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos sinulla on aikaisempaa kokemusta tai opintoja alalta tai esimerkiksi haluat suorittaa vain osatutkinnon.

Hakuaika

Koulutus alkaa                            Haku päättyy                               Haastattelut

6.9.2021                                         30.9.2021                                       viikolla 35

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

Koulutuksen kuvaus

Talotekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osp. Pakollisina tutkinnon osina opiskellaan Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen 30 osp, Lämmitysjärjestelmien asentaminen 30 osp ja joko Putkistojen hitsaus 30 osp tai LVI-huoltopalvelujen tuottaminen 15 osp ja LV-järjestelmien huoltaminen 15 osp.

Koulutuksen aikana voi opiskella uusiutuvista energiamuodoista mm. maalämpölaitteistojen-, aurinkolämpölaitteistojen-, pienkylmälaitteiden- sekä biomassakattiloiden asentaminen. Myös yritystoiminnan suunnittelu voi sisältyä koulutukseen, opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutukseen sisältyy 35 osp yhteiset tutkinnon osat.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä uudis- ja korjausrakennustyömailla LVI-urakoita tekevän yrityksen palveluksessa asentaen esimerkiksi vesijohtoja, varaajia, pesualtaita, wc-istuimia, vesihanoja ja viemäriputkistoja sekä lämpöjohtoja, lämmityskattiloita, öljypolttimia ja ilmastointilaitteita. Töitä on tarjolla myös kiinteistöjen huollossa sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten palveluksessa.

Koulutuksen toteutus

Koulutukseen sisältyy lähiopiskeluiltoja 2-3 viikossa. Lähiopetuksen määrään vaikuttaa sekä aikaisempi osaamisesi että se, kuinka nopeasti haluat opinnoissasi edetä. Ammatilliset opinnot järjestetään Sampo-kampuksella (Sepänkyläntie) ja asennuskohteissa. Yhteisten tutkinnon osien opetus järjestetään Hansa-kampuksella (Ruutikellarintie). Koulutus sopii erinomaisesti toteutettavaksi myös oppisopimuksena.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Perustutkinnot: linkki kotisivuilla oleviin yleisiin perusteisiin.

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso A 2.2

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Kaunismäki, 0400 968 004, heli.kaunismaki@vamia.fi (2.8.2021 lähtien)

Opettaja Petri Latvala, 040 183 7068, petri.latvala@vamia.fi

Opettaja Linda Kanerva, 040 652 2243, linda.kanerva@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti