Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, maahanmuuttajille suunnattu koulutus - Vamia

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Lähihoitajana osaat työskennellä terveydentilaltaan, toimintakyvyltään ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa. Autat, tuet ja ohjaat eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Voit valita osaamisalasi useiden eri vaihtoehtojen joukosta. 

 

Koulutusaika 

Koulutus kestää keskimäärin 30 kuukautta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.  

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina: 

19.4.2022

Koulutukseen on lisäksi jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan / opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos esimerkiksi tulet jatkamaan kesken jääneitä opintoja. 

 

Hakuaika 

Koulutus alkaa / Haku päättyy / Haastattelut Soveltuvuuskokeet 

19.4.2022 / 28.2.2022 / soveltuvuuskoe 10.3.2022kielikokeen aika ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen kuvaus 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osp. Opinnot koostuvat ammatillisista ja yhteisistä opinnoista.  Pakollisten tutkintojen jälkeen voit valita osaamisaloista sinua eniten kiinnostavan: ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, suunhoito, vammaistyö. Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa valitaan siten, että se täydentää osaamisalaa. Koulutukseen sisältyy myös oppimisvalmiuksia tukevia opintoja, joita ovat mm. suomi toisena kielenä, matematiikka sekä tieto- ja viestintätekniikka. 

 

Lähihoitajana voit työskennellä monipuolisissa työtehtävissä eri-ikäisten parissa. Työsi voi olla esimerkiksi päiväkodeissa, kotihoidossa, terveyskeskuksissa, kehitysvammahuollossa, päihdehuollossa, vanhustenhuollossa tai hammashuollossa. 

 

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opintoina sekä työpaikalla oppimalla. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Valintaperusteet ja jatkuva haku >>

Alalla vaaditaan hyvää terveyttä ja soveltuvuutta. Koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan, terveydentilavaatimukset hakeutumisvaiheessa. Opintojen aikana opiskelijoilta pyydetään voimassa oleva rikosrekisteriote, koska osassa työympäristöjä rikosrekisteriote vaaditaan. 

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso B 1.1.  

Lisätietoja 

Opinto-ohjaajat Kati Rasinmäki, puh. 040 624 9854 ja Riitta Eskola, puh. 040 744 5156, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti