Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, iltakoulutus - Vamia

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, iltakoulutus

Lähihoitajana osaat työskennellä terveydentilaltaan, toimintakyvyltään ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa. Autat, tuet ja ohjaat eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Voit valita osaamisalasi useiden eri vaihtoehtojen joukosta. 

Koulutusaika 

Koulutus kestää keskimäärin 24-30 kuukautta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.  

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina: 

3.8.2022

Koulutukseen on lisäksi jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan / opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos esimerkiksi tulet jatkamaan kesken jääneitä opintoja. 

Hakuaika 

Koulutus alkaa / Haku päättyy / Haastattelut Soveltuvuuskokeet 

3.8.2022 / 13.5.2022 / soveltuvuuuskoe vk 23, mahdollisen kielikokeen aika ilmoitetaan myöhemmin 

Koulutuksen kuvaus 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osp. Opinnot koostuvat ammatillisista ja yhteisistä opinnoista. Pakollisten tutkintojen jälkeen voit valita osaamisaloista sinua eniten kiinnostavan. Iltaopintoina toteutamme seuraavat osaamisalat: lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö sekä sairaanhoito ja huolenpito. Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa valitaan siten, että se täydentää osaamisalaa.  

Lähihoitajana voit työskennellä monipuolisissa työtehtävissä eri-ikäisten parissa. Työsi voi olla esimerkiksi päiväkodeissa, kotihoidossa, terveyskeskuksissa, kehitysvammahuollossa, päihdehuollossa, vanhustenhuollossa tai hammashuollossa. 

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opintoina sekä työpaikalla oppimalla. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Jatkuva haku ja valintaperusteet >>

Alalla vaaditaan hyvää terveyttä ja soveltuvuutta. Koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan, terveydentilavaatimukset hakeutumisvaiheessa. Opintojen aikana opiskelijoilta pyydetään voimassa oleva rikosrekisteriote, koska osassa työympäristöjä rikosrekisteriote vaaditaan. 

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso B 1.1.  

Lisätietoja 

Opinto-ohjaajat Kati Rasinmäki, puh. 040 624 9854 ja Riitta Eskola, puh. 040 744 5156, etunimi.sukunimi@vamia.fi 

Fontin koko
Kontrasti