Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, osatutkinto, hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä - Vamia

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, osatutkinto, hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä

Koulutuksen toteutus

Osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen ei aina vaadi kokonaisen tutkinnon suorittamista. Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä (15 osp) ammatillinen valinnainen tutkinnon osa antaa sinulle mahdollisuuden lisätä osaamistasi työn ohella oman aikataulun mukaisesti. Tutkinnon osan suorittamiseen kuuluu verkkokurssi (5 osp) sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näyttö. Tutkinnon osan voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Tutkinnon osan suoritettuasi osaat

suunnitella hyvinvointiteknologian käyttöä asiakastyössä

käyttää hyvinvointiteknologian työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja arvioinnissa

käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä

ohjata asiakkaita hyvinvointiteknologian hankintaan ja käyttöön liittyvien palveluiden käytössä

ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyäsi ja työhyvinvointiasi

arvioida ja kehittää työtäsi

Osoitat osaamisesi näytössä käytännön työtehtävissä edistäen asiakkaan toimintakykyä hyvinvointiteknologian avulla toimimalla joko kasvatus- tai sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Koulutuksen kuvaus: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tutkinnonosat/3708245

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Alalla vaaditaan hyvää terveyttä ja soveltuvuutta. Koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan, terveydentilavaatimukset hakeutumisvaiheessa.

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso B1.1.

Koulutusaika

3.8 alkaen opinto-ohjaajan/opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen, kun se sinulle sopii. Opinto-ohjaaja/opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi ajan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tekoa varten.

Lisätietoja

Anu Ylikahri, puh. 0400 597018

Opinto-ohjaaja Riitta Eskola, puh. 040 744 5156

Oppisopimusasioissa Siv Björklund, puh. 040 748 3476

Sähköpostit: etunimi. sukunimi@vamia.fi

 

Hinta
Opiskelijalle maksutonta

 

 

Fontin koko
Kontrasti