Paluu hoitoalalle, Oy EduVamia Ab (700644) - Vamia

Paluu hoitoalalle, Oy EduVamia Ab (700644)

KOULUTUKSEN TAVOITE
Koulutuksen tavoitteena on tukea ja mahdollistaa pitkään hoitoalalta poissa olleiden henkilöiden paluu työelämään. Tavoitteena on päivittää osallistujan ammattitaito vastaamaan hoiva-alan ja työpaikan vaatimuksia sekä edistää osallistujan mahdollisuuksia suorittaa loppuun mahdollisesti kesken jäänyt hoitoalan tutkinto.

KOHDERYHMÄ
Kohderyhmänä ovat pitkään hoitoalalta poissa olleet, esim. perhevapailla olleet tai hoitoalaa jo aiemmin opiskelleet henkilöt. Pääsyvaatimuksena on, että koulutukseen valittavalla on suoritettuna hoitoalan tutkinto (esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai sairaan-/terveydenhoitaja) tai tutkinnon osia, soveltuvuus ja motivaatio työskennellä alalla sekä hakija täyttää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimukset. Koulutusjakson jälkeen koulutukseen valittavalla on työsuhde palkkatuella Vaasan kaupungin palveluksessa. Opiskelijoita valittaessa tarkistetaan Valvirasta ammatinharjoittamisoikeus.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutusjakso alkaa 13.9.2021 ja arvioitu päättymisaika on 12.11.2021. Palkkatukijakso alkaa koulutusjakson jälkeen.
HUOM! Varmista palkkatukimahdollisuutesi TE-toimistosta!

Koulutuksen toteuttaa Vamia ja lähiopetus on osoitteessa Ruutikellarintie 2-4, 65100 Vaasa.

KOULUTUKSEN KUVAUS
Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena ja siihen sisältyy työpaikalla oppimista osallistujan tulevassa palkkatuetussa työpaikassa.
Jokaiselle opiskelijalle tehdään ammattitaitokartoitus ja sen pohjalta henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon määritellään oppimisen sisällöt, annettava tukiopetus ja ohjaus. Osaamisen hankkimisen sisällöt voivat olla mm. lääkehoitoa, kädentaitoja, kielitaidon vahvistamista ja digitaitojen kehittämistä.

Opiskelija osallistuu Vamian lähihoitajakoulutusten lähiopetukseen ja saa tarvittaessa yksilöopetusta. Lähiopetuksessa käytetään opetusmenetelminä luentoja, yhteistoiminnallisia menetelmiä kuten ryhmä- ja parityöskentelyä sekä käytännön, esim. hoitotyön harjoituksia.

HAKEMINEN
Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata Oma asiointi -palvelussa osoitteessa te-palvelut.fi.

Koska valinta koulutukseen tai mahdolliseen haastatteluun perustuvat hakemuksessa esitettyihin tietoihin, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miten tämä edistää työllistymistäsi.

HUOM! täytä lisäksi itsestäsi tiedot myös oheisesta linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/D4EE2CE1B97CB73D

Ainoastaan ne, jotka ovat täyttäneet myös webropol kyselyn, huomioidaan valinnassa, siksi on tärkeää että täytät myös tiedot siihen.

Haastattelut pidetään vk 35 Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa, Vaasan toimipaikassa. Kutsut haastateltaville lähetetään tekstiviestillä.

Fontin koko
Kontrasti