Hoiva-avustaja, päiväkoulutus - Vamia

Hoiva-avustaja, päiväkoulutus

Hoiva-avustajana toimit sosiaali– ja terveysalan työympäristöissä avustavana työntekijänä. Tuet työssäsi monipuolisesti asiakkaan hyvinvointia ja työ sisältää asiakkaiden perustarpeisiin, kuten avustamista ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneillä, vastaamista. Työpaikkasi voi olla esim. kotihoito tai palvelutalo. 

Koulutusaika 

Koulutus kestää keskimäärin 10 kuukautta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.  

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina: 

7.1.2021 

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan / opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos esimerkiksi tulet jatkamaan kesken jääneitä opintoja. 

Hakuaika 

Koulutus alkaa / Haku päättyy / Haastattelut Soveltuvuuskokeet 

7.1.2021 / 25.11.2020 / vk 49 

Koulutuksen kuvaus 

Koulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta: Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp / sosiaali– ja terveysalan perustutkinto sekä Avustamis– ja asiointipalvelujen tuottaminen 30 osp / puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Ammatillisten opintojen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus oppimisvalmiuksia tukeviin opintoihin. 

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan lähi-, etä– ja verkko-opintoina sekä työpaikalla oppimalla. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Alalla vaaditaan hyvää terveyttä ja soveltuvuutta. Koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset Sosiaali– ja terveysalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset hakeutumisvaiheessa. Opintojen aikana opiskelijoilta pyydetään voimassa oleva rikosrekisteriote, koska osassa työympäristöjä rikosrekisteriote vaaditaan. 

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso A2.2.  

Lisätietoja 

Opinto-ohjaaja Riitta Eskola, puh. 040 744 5156 etunimi.sukunimi@vamia.fi 

Fontin koko
Kontrasti