Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja/sähköasentaja, päiväkoulutus - Vamia

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja/sähköasentaja, päiväkoulutus

Osaajaksi sähkö- ja automaatioalalle?

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittamisen jälkeen osaat tehdä turvallisesti kiinteistöjen ja teollisuuden asennus-, korjaus- ja käyttöönottotöitä. Lisäksi osaat lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia sähköturvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto sopii sinulle, joka olet kiinnostunut alasta ja alan tarjoamista monipuolisista työmahdollisuuksista. Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Koulutusaika

Koulutus kestää keskimäärin 2-3 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voit aloittaa seuraavina ajankohtina:

14.3.2022

12.9.2022

Edellä mainittujen ryhmäaloitusten lisäksi koulutuksen voit aloittaa myös opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Hakuaika

Koulutus alkaa                            Haku päättyy                               Haastattelut                                                                                       

14.3.2021                                        4.3.2022                                    viikoilla 7-8 ja 10

12.9.2022                                        2.9.2022                                     viikoilla 32-36

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

Koulutuksen kuvaus

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatillisissa opinnoissa perehdyt sähkö- ja automaatiotekniikkaan, sähköasennustekniikkaan sekä sähkötyöturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräyksiin. Opinnoissasi voit suuntautua joko automaatioon tai sähköasennuksiin.

Automaatioasentajan ammatillisissa opinnoissa opiskelet mm. ohjelmoitavan logiikan käyttöä teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksissa, taajuusmuuttaja- ja sähkömoottorikäyttöjä, mekaniikka-asennuksia, robotiikkaa sekä prosessiautomaatiota. Saat opinnoista hyvät valmiudet säätö-, automaatio- ja valvomojärjestelmien asennus- ja kunnossapitotöihin sekä teollisuuden automaatioasennuksiin.

Sähköasentajan ammatillisissa opinnoissa opiskelet kiinteistöjen sähköasennuksia (mm. valaistus, lämmitys, antenni- ja ATK-verkot, murto- ja palohälytinjärjestelmät). Lisäksi perehdyt sähkönjakelujärjestelmiin sekä taajuusmuuttaja- ja sähkömoottorikäyttöihin. Opit tekemään erilaisia sähköasennuksia sähköpiirustusten ja sähkömääräysten mukaan. 

Lisätietoja tutkinnosta ja tutkinnon osien sisällöistä

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6810751/reformi/rakenne

Koulutuksen toteutus

Päiväkoulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta. Lähiopetusta on 4-5 päivää viikossa maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 8:00 – 15:00 välisenä aikana. Etäopetuksessa käytetään mm. Teams-oppimisalustaa, jonka kautta jaetaan opiskelumateriaali ja etätehtävät. Lisäksi opintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella, ota yhteyttä oppisopimus@vamia.fi

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Perustutkinnot: Valintaperusteet

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso B 1.1.

Lisätietoja

Haku- ja ohjauspalvelut VamiaGuide vamiaguide(at)vamia.fi
Hans Kankkonen 040 186 9396 

Tiimivastaava Ari Lyyski, 040 1864 743, ari.lyyski(at)vamia.fi 

Fontin koko
Kontrasti