Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja/sähköasentaja, iltakoulutus - Vamia

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja/sähköasentaja, iltakoulutus

Osaajaksi sähkö- ja automaatioalalle?

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittamisen jälkeen osaat tehdä turvallisesti kiinteistöjen ja teollisuuden asennus-, korjaus- ja käyttöönottotöitä. Lisäksi osaat lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia sähköturvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto sopii sinulle, joka olet kiinnostunut alasta, haluat täydentää omaa osaamistasi tai olet mahdollisesti vaihtamassa ammattia. Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon tai tutkinnon osia.

Koulutusaika

Koulutus kestää keskimäärin 2,5-3 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voit aloittaa seuraavina ajankohtina:

18.1.2021

23.8.2021

Edellä mainittujen ryhmäaloitusten lisäksi koulutuksen voit aloittaa myös opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Hakuaika

Koulutus alkaa                    Haku päättyy                  Haastattelut                     

18.1.2021                             15.1.2021                        vkot 50-51 ja vkot 1-2

23.8.2021                             20.8.2021                        vkot 22-24 ja vkot 31-33

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

Koulutuksen kuvaus

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatillisissa opinnoissa perehdyt sähkö- ja automaatiotekniikkaan, sähköasennustekniikkaan sekä sähkötyöturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräyksiin. Opinnoissasi voit suuntautua joko automaatioon tai sähköasennuksiin.

Automaatioasentajan ammatillisissa opinnoissa opiskelet mm. ohjelmoitavan logiikan käyttöä teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksissa, taajuusmuuttaja- ja sähkömoottorikäyttöjä, mekaniikka-asennuksia, robotiikkaa sekä prosessiautomaatiota. Saat opinnoista hyvät valmiudet säätö-, automaatio- ja valvomojärjestelmien asennus- ja kunnossapitotöihin sekä teollisuuden automaatioasennuksiin.

Sähköasentajan ammatillisissa opinnoissa opiskelet kiinteistöjen sähköasennuksia (mm. valaistus, lämmitys, antenni- ja ATK-verkot, murto- ja palohälytinjärjestelmät). Lisäksi perehdyt sähkönjakelujärjestelmiin sekä taajuusmuuttaja- ja sähkömoottorikäyttöihin. Opit tekemään erilaisia sähköasennuksia sähköpiirustusten ja sähkömääräysten mukaan. 

Lisätietoja tutkinnosta ja tutkinnon osien sisällöistä  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6810751/reformi/rakenne

Koulutuksen toteutus

Iltakoulutuksessa on lähiopetusta 2-3 iltaa viikossa arki-iltaisin klo 17-21 välisenä aikana. Lähiopetusta täydentää etä- ja itsenäinen opiskelu. Etäopiskelussa käytetään mm. Teams-oppimisalustaa, jonka kautta jaetaan opiskelumateriaali ja etätehtävät.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella, ota yhteyttä oppisopimus@vamia.fi

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Perustutkinnot: Valintaperusteet

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso B 1.1.

Lisätietoja

Opettaja Matti Kunnari, puh. 0400 862 773, matti.kunnari(at)vamia.fi

Opinto-ohjaaja Eveliina Halla-aho, puh. 040 170 9330, eveliina.halla-aho(at)vamia.fi 

Fontin koko
Kontrasti