Robotin käyttö, tutkinnon osa Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta, oppisopimuskoulutus - Vamia

Robotin käyttö, tutkinnon osa Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta, oppisopimuskoulutus

Robotiikan perusteita oppisopimuksella

 

Kohderyhmä: Työpaikallaan robotiikan osaamista tarvitsevat ja robotteja käyttävät henkilöt.

 

Koulutuksen aikana suoritetaan Kone- ja tuotantotekniikan tutkinnon osa Robotin käyttö, 20 osp. 

 

Osaamisen kehittyminen tapahtuu teoriaopintojen, harjoitustehtävien ja työpaikalla tapahtuvan harjoittelun kautta. 

 

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija hallitsee teollisuusrobotin peruskäytön, ja opiskelijalla on hyvät edellytykset syventää robotiikan osaamistaan. Koulutus soveltuu eri teollisuuden aloilla työskenteleville, kuten konepaja-, sähkö- tai muoviteollisuudessa robotteja käyttäville henkilöille.

 

Koulutus suoritetaan työn ohessa, opittuja asioita työpaikalla soveltaen ja osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä. Tämän vuoksi opiskelijan työpaikan tulee tukea tutkinnon osan suorittamista.

 

Koulutusaika

Koulutus toteutetaan yhdessä sovittavana ajankohtana. Ensimmäinen aloitusmahdollisuus on 8.3.2021 alkaen. Opintoihin kuuluu viisi lähiopetuspäivää Vamiassa, työpaikalla tapahtuvaa harjoittelua ja näyttö työpaikalla.

 

Koulutuksen kesto on noin 3 kk.

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Opiskelijalla pitää olla työpaikka, jossa hän käyttää robottia. Aiempaa tutkintoa tai robotin käyttöön liittyvää osaamista ei edellytetä.

 

Hinta

Koulutus on maksuton.

 

Lisätietoja

Markus Pulkkinen, puh. 040 149 2373, markus.pulkkinen@vamia.fi

Matti Kunnari, puh. 0400 862 773, matti.kunnari@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti