Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, LAITOS-, TOIMITILA- tai KODINHUOLTAJA, päiväkoulutus - Vamia

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, LAITOS-, TOIMITILA- tai KODINHUOLTAJA, päiväkoulutus

Koulutuksen käynyt laitos- tai toimitilahuoltaja on puhtausalan ammattilainen. Hän on asiakaspalvelutaitoinen, oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja ongelmaratkaisutaitoinen. Tutkinnon suorittanut työskentelee erityyppisissä asiakaskohteissa ja toimintaympäristössä tutkintonimikkeestä riippuen esimerkiksi hotelleissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa ja sairaaloissa tai virastoissa.

Koulutusaika

Koulutuksen kesto noin 1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti. Koulutuksen kestoon vaikuttaa aiemmin hankittu osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

10.1.2022

Edellä mainittujen aloituspäivien lisäksi koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos esimerkiksi haluat suorittaa vain osatutkinnon tai tulet jatkamaan kesken jääneitä opintoja.

Hakuaika

Jatkuva haku

Koulutus alkaa                                                      Haastattelut                                                  

10.1.2022                                                               Koko hakuajan    

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

Koulutuksen kuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinnon yksi, kaikille pakollinen tutkinnon osa asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, johdattaa sinut palvelusopimuksen, palvelukuvauksen ja asiakaslähtöisyyden mukaiseen palvelujen tuottamiseen. Tämän lisäksi valitset tutkintonimikkeittäin yhden pakollisen tutkinnon osan; Laitoshygieniapalvelut (tutkintonimike laitoshuoltaja AT) tai Ylläpitosiivouspalvelut (tutkintonimike toimitilahuoltaja AT). Niiden lisäksi voit valita urasuunnitelmasi tai kiinnostuksesi mukaisia valinnaisia osioita. Tarjolla on opintoja mm. tekstiilien huoltaminen, perussiivouspalvelut, ympäristönhuoltopalvelut, hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut ja oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut.

Koulutuksen toteutus

Päiväopinnot järjestetään lähiopetuksena joka päivä pois lukien loma-ajat. Lähiopiskelun lisäksi käytössä on sähköinen oppimisalusta, jonka kautta mm. materiaalit jaetaan. Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Alalle soveltuvuus (haastattelu)

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Sirpa Timmerbacka 0400 399 236, sirpa.timmerbacka@vamia.fi

Opettaja, tiimivastaava Marika Lusa 040 725 9847, marika.lusa@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti