Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, LAITOS-, TOIMITILA- tai KODINHUOLTAJA, päiväkoulutus - Vamia

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, LAITOS-, TOIMITILA- tai KODINHUOLTAJA, päiväkoulutus

Koulutuksen käynyt laitos- tai toimitilahuoltaja on puhtausalan ammattilainen. Hän on asiakaspalvelutaitoinen, oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja ongelmaratkaisutaitoinen. Tutkinnon suorittanut työskentelee erityyppisissä asiakaskohteissa ja toimintaympäristössä tutkintonimikkeestä riippuen esimerkiksi hotelleissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa ja sairaaloissa tai virastoissa.

Koulutusaika

Koulutuksen kesto 1,5-2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti. Koulutuksen kestoon vaikuttaa aiemmin hankittu osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

Tammikuu 2021

Edellä mainittujen aloituspäivien lisäksi koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos esimerkiksi haluat suorittaa vain osatutkinnon tai tulet jatkamaan kesken jääneitä opintoja.

 

Hakuaika

Koulutus alkaa                         Haku päättyy                            Haastattelut/                           Soveltuvuuskokeet

Tammikuu 2021                         Täydennyshaku, KYSY VAPAITA PAIKKOJA!    

 

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

 

Koulutuksen kuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinnon yksi, kaikille pakollinen tutkinnon osa asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, johdattaa sinut palvelusopimuksen, palvelukuvauksen ja asiakaslähtöisyyden mukaiseen palvelujen tuottamiseen. Tämän lisäksi valitset tutkintonimikkeittäin yhden pakollisen tutkinnon osan; Laitoshygieniapalvelut (tutkintonimike laitoshuoltaja AT) tai Ylläpitosiivouspalvelut (tutkintonimike toimitilahuoltaja AT). Niiden lisäksi voit valita urasuunnitelmasi tai kiinnostuksesi mukaisia valinnaisia osioita. Tarjolla on opintoja mm. tekstiilien huoltaminen, perussiivouspalvelut, ympäristönhuoltopalvelut, hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut ja oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut.

Koulutuksen toteutus

Päiväopinnot järjestetään lähiopetuksena joka päivä pois lukien loma-ajat. Lähiopiskelun lisäksi käytössä on sähköinen oppimisalusta, jonka kautta mm. materiaalit jaetaan. Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Alalle soveltuvuus (haastattelu)

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Sirpa Timmerbacka 0400 399 236, sirpa.timmerbacka@vamia.fi

Oppisopimuksen koulutussuunnittelija Mia Malmsten puh. 040 4858 088, mia.malmsten@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti