Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja, päiväkoulutus - Vamia

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja, päiväkoulutus

Mediapalvelujen toteuttaja työskentelee erilaisissa tehtävissä media-alalla. Hänellä on perusvalmiuksia ja taitoja eri osa-alueilla: graafinen tuotanto, valokuvaus, videotuotanto ja sen prosessin hallinta sekä web-tuotanto. Hänen työtehtäviinsä voi kuulua mediasuunnittelun assistentin tehtävät, graafisten tuotteiden ja sosiaalisen median sisällön luonti. Mediapalvelujen toteuttajan ammattitaitoa voi hyödyntää myös muiden alojen viestintätarpeissa.

Koulutusaika

Koulutus kestää keskimäärin 2,5-3 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

3.8.2021

Koulutuksen voi aloittaa myös muina aikoina opinto-ohjaajan/opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus aloitetaan yhdellä ryhmällä ja se täytetään ensin yhteishaun hakijoilla. Mikäli ryhmään jää tilaa, voidaan siihen ottaa jatkuvan haun kautta hakeneita opiskelijoita.

Hakuaika

Yhteishaun lisäksi koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

Koulutuksen kuvaus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joista 145 osp on ammatillisia ja 35 osp yhteisiä opintoja.

Opinnot koostuvat mm. media-alalla toimimisen, mediamateriaalin tekemisen, audiovisuaalisen tuotannon ja esim. graafisen tuotannon, videon esituotannon ja tuotannon sekä jälkituotannon ammatillisista tutkinnon osista. Myös verkkopalveluiden tekninen toteuttaminen ja yrityksessä toimiminen (Nuori Yrittäjyys) sisältyvät opintoihin.

Koulutuksessa opit kuinka mediaa tuotetaan, ideasta valmiiksi tuotteeksi. Mediatuntemus, sanoman muotoilu ja erilaisten ilmiöiden dokumentointi ovat luonteva osa opintojasi. Sinä syvennyt työskentelyn perusteisiin valokuvauksessa, kuvankäsittelyssä, graafisessa tuotannossa, internet-sivujen suunnittelussa ja tuotannossa, videotuotannossa ja editoinnissa.

Mediapalvelujen toteuttajan työpaikkoja ovat mm. painotalot, media- ja mainostoimistot, mediayritykset ja lehdet, mutta myös muut yritykset tarvitsevat päteviä media-alan osaajia. Muita mielenkiintoisia työpaikkoja voi löytyä koti- ja ulkomaisista radio- ja TV-yhtiöistä sekä valokuvausliikkeistä. Ammattipätevyys taskussa voi mediapalvelujen toteuttajasta tulla myös yksityisyrittäjä. Ala tarvitsee sekä spesialisteja että henkilöitä, joilla on laaja osaaminen uuden teknologian, visualisoinnin, viestinnän ja ryhmätyöskentelyn suhteen.

Koulutuksen toteutus

Koulutus on pääosin lähiopiskelua 5 päivää viikossa, opetus ajoittuu klo 8-16 väliseen aikaan lukujärjestyksen mukaan. Lähipäivien määrään vaikuttaa sekä aikaisempi osaamisesi että se kuinka nopeasti haluat opinnoissasi edetä. Lähiopintojen päivät ovat Hansa-kampuksella osoitteessa Ruutikellarintie 2-4. Opinnot suoritetaan erilaisten työskentelytapojen avulla, yksilöllisesti ja ryhmässä. Oppimista tapahtuu sekä koulussa että oikeilla työpaikoilla. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuus on n. 6 kk koko opiskeluajasta.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Perustutkinnot: peruskoulu tai YO-tutkinto

Linkki tutkinnon perusteisiin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4610160/reformi/tiedot

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso A2.2.

Hinta

Koulutus on maksuton.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Minna Eteläpää, puh.040 756 8406, minna.etelapaa@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti