Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (monimuoto) JATKUVA HAKU

Koulutuksen ajankohta

Jatkuva haku

Hakuaika ja hakeminen

Hakuehdot täyttävät hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. Käytämme tiedotuksessamme sähköpostiosoitteita, joten täytäthän sähköpostiosoitteesi myös hakulomakkeelle.

Paikka

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan pääosin Vamian tiloissa, Ruutikellarintie 2, 65100 Vaasa.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, ja se sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä itsenäisiä kirjallisia tehtäviä. Aikaisempi koulutus, työkokemus ja muu toiminta/osaaminen kartoitetaan (henkilökohtaistamissuunnitelma), jonka pohjalta koulutuksen lopullinen sisältö ja kesto määräytyvät. Lähiopetusta on koulutuksen aikana 1-2 päivää/kk.

Tämä koulutusmuoto sopii myös oppisopimuskoulutuksessa oleville, ota yhteyttä http://vamia.fi/oppisopimus/.

 

Kohderyhmä

Vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon suorittanut henkilö, jolla on ammatillista tarvetta ja kiinnostusta kehittyä mielenterveys- ja päihdetyössä. Lisäksi opintoihin hakeutuvalla tulee olla tutkinnon suorittamista tukeva työpaikka.

Tutustu tutkinnon perusteisiin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3749773/reformi/tiedot sivuilla.

Pääsyvaatimukset

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että ne edellyttävät tutkinnon suorittajalta vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä riittävää työkokemusta tutkinnon osien työelämän aloilta.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon (ent. psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon) tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista säädetään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa” (28/011/2015).

Linkki julkaisuun: http://www.oph.fi/download/170668_koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumattomuuteen.pdf

 

Koulutuksen kuvaus

Koulutus antaa valmiudet tutkinnon suorittamiseen. Koulutus sisältää näytöt, jotka tutkinnon suorittaja suorittaa joustavasti koulutuksen aikana. Osaamisen tunnistamisen kautta tutkinnon suorittaja voi edetä myös suoraan näyttöihin.

Tutkinto koostuu neljästä tutkinnon osasta:

  1. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

 

  1. Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen

 Valinnainen tutkinnon osa (valitaan kaksi)

    1. Lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdetyö

 

 

  1. Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö

 

 

  1. Soveltuva tutkinnon osa ammattitutkinnosta
  2. Soveltuva tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta

Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittaja voi valita myös enemmän tutkinnon osia. Myös yksittäisiä tutkinnon osia voi suorittaa lisäkoulutuksena ilman koko tutkinnon suorittamista.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on suorittaa mielenterveys-ja päihdetyön erikoisammattitutkinto sekä edistää osallistujien valmiuksia toimia mielenterveys- ja päihdetyön eri tehtävissä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 198€. Hintaan sisältyvät lähiopetus, henkilökohtainen ohjaus ja tutkintotilaisuuksien arviointi.

 

Lisätietoja

Opettaja Tuula Sumula-Moisio, puh. 040 187 4814

Opinto-ohjaaja Kati Rasinmäki, puh. 040 624 9854

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@vamia.fi

www.vamia.fi ja www.facebook.com/vamiavaasa/

 

Peruutusehdot

Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Opiskelun keskeytyksestä ja erosta on ilmoitettava vastuuopettajalle sähköisesti. Peruutus viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen aloitusta. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Muutokset mahdollisia.

Fontin koko
Kontrasti