Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja tai vastaanottovirkailija, päiväkoulutus

Vastaanottovirkailija toimii asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin toimivissa majoitusliikkeissä ja erilaisissa matkailu-, kokous- ja kongressi-, kylpylä-, terveys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa yrityksissä ja toimipaikoissa. Vastaanottovirkailija tekee asiakkaiden huonevarauksen sekä sisään kirjaamisen ja lähtöselvityksen. Hän esittelee ja myy yrityksen muita tuotteita ja palveluja sekä opastaa asiakkaita paikallisten matkailupalvelujen käytössä. Työtehtävissä toimiessaan hän huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Työ vaatii asiakaspalveluhenkisyyttä, stressinsietokykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Hyvät etenemismahdollisuudet ja kansainvälisyys ovat alalle luontaisia.

Matkailupalvelujen tuottaja on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Hän suunnittelee, toteuttaa ja tuotteistaa, markkinoi ja myy matkailutuotteita ja -palveluja. Hän osaa toimia paikallisen kulttuurin ja matkailutrendien mukaisesti. Matkailupalvelujen tuottajana osaat toimia asiakaspalvelutehtävissä esimerkiksi matkailukeskuksessa, ohjelma- tai oheispalveluyrityksessä, hotellissa, kylpylässä tai muussa matkailualan yrityksessä. Työtehtäviisi voi kuulua esimerkiksi erilaisen ohjelman ja palveluiden järjestäminen asiakkaille.

Matkailualan perustutkinnon suoritettuasi voit siirtyä työelämään. Saat myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten voit jatkaa opintojasi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Koulutusaika

Koulutuksen kesto noin kolme vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti. Voit opiskella päiväkoulutuksessa päätoimisesti. Koulutuksen kestoon vaikuttaa aiemmin hankittu osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

2.8.2022

Edellä mainittujen aloituspäivien lisäksi koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos esimerkiksi haluat suorittaa vain osatutkinnon tai tulet jatkamaan kesken jääneitä opintoja.

Hakuaika

Koulutus alkaa                         Haku päättyy                            Haastattelut/Soveltuvuuskokeet

2.8.2022                                  JATKUVA HAKU

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

Koulutuksen kuvaus

Vastaanottovirkailija opiskelee matkailualan asiakaspalvelua ja myyntiä sekä vastaanoton asiakaspalvelua sekä valintasi mukaan esimerkiksi opastuspalveluita tai vaikkapa majoitusliikkeen varaustoimintoja. Opinnot koostuvat ammatillisista ja yhteisistä opinnoista, joista ammatillisia opintoja suoritetaan osittain työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin.

Matkailualan perustutkinnossa opinnot koostuvat ammatillisista ja yhteisistä opinnoista, joista ammatillisia opintoja suoritetaan osittain työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin. Ammatillisiin opintoihin kuuluu matkailualan asiakaspalvelua, matkailupalvelujen toteuttamista, opastuspalveluita, majoituspalveluita sekä matkailupalvelujen tuotteistamista. Opinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten alan toimijoiden kanssa.

Koulutuksen toteutus

Päiväkoulutus tapahtuu joka päivä maanantaista perjantaihin pois lukien loma-ajat. Lähiopiskelun lisäksi käytössä on sähköinen oppimisalusta, jonka kautta mm. materiaalit jaetaan. Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista. Päiväkoulutuksessa työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankinnan osuus on suuri.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Perustutkinnot:  https://vamia.fi/wp-content/uploads/2020/04/Valintaperusteet-1.pdf

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso A1.3

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Kati Rasinmäki, puh. 040 624 9854, kati.rasinmaki@vamia.fi

Oppisopimusasioissa koulutussuunnittelija Mia Malmsten, puh. 040 485 8088, mia.malmsten@vamia.fi