Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, tutkinnon osa Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta - Vamia

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, tutkinnon osa Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi tutkinnon osa kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta. Osan suorittamisen ammattitaitovaatimuksiin liittyen opiskelija osaa tukea ja ohjata autismin kirjon asiakasta, toimia vaativissa tilanteissa ja kehittää omaa ja työyhteisön ammatillista osaamista.

Osaa käyttää arviointi- ja seurantamenetelmiä, olemassa olevia kuntoutusmenetelmiä, tukea oppimisessa ja oppimisvalmiuksissa, yksilöllisessä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemisessa, aistikokemuksissa ja edistää sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä hyödyntää toiminnanohjauksen keinoja. Koulutuksen suorittanut henkilö osaa ennakoida asiakkaan käyttäytymistä ja tukea häntä vaativissa tilanteissa ja huomioida seksuaaliterveyttä. Oma ammatillinen kehittyminen tapahtuu teoriaopintojen, tehtävien ja näytön kautta. Näiden kautta opiskelija kehittää myös työyhteisönsä ammatillista osaamista autismin kirjon henkilöiden kanssa toimimiseen.

Osaaminen osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla asiakkaiden vammaisalan toimintaympäristöissä ja palvelujärjestelmässä erityisohjaajan tehtävissä. Tutkinnon osa suoritetaan työn ohella ja tämän vuoksi työpaikkasi tulee olla tutkinnon suorittamista tukeva.

Koulutusaika

Opintoihin kuuluu kahdeksan lähiopetuspäivää, tehtäviä, näyttösuunnitelma ja näyttö.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

9.3.2021

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opintoina. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

 

Lähipäivät Vamialla:

9.-10.3.2021

6.-7.4.2021

18.–19.5.2021

7.-8-9.2021

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, jolla on vähintään sosiaali- ja/ tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta. Opetushallituksen määräyksessä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa” (28/011/2015). Sora-lainsäädäntö määräys 28/011/2015. http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf

Hinta

Tutkinnon osan koulutusmaksu on 50 €, oppisopimuskoulutuksessa ei ole koulutusmaksua. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Lisätietoja

Kati Rasinmäki, opinto-ohjaaja, puh. 040 624 9854, kati.rasinmaki@vamia.fi

Siv Björklund, Vamia oppisopimuspalvelut, puh. 040 748 3476, siv.bjorklund@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti