Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, Työvalmennuksen osaamisala, Työvalmentaja

Vahvista osaamistasi työvalmennuksen asiantuntija erilaisista työympäristöistä ja verkostoista. Opi toisilta ja jaa omaa asiantuntijuutta. Tarjoamme sinulle laaja-alaiset tiedot työvalmentajana toimimiseen työvalmennusasiakasprosessissa ja toimia alan työelämäasiantuntijana asiakkaan työvalmennuksessa. Tutkinnon suorittanut saa käyttää työvalmentaja tutkintonimikettä.  

Työvalmentajan työssä voit toimia eri hallinnonaloilla ja toimijoita yhdistää työvalmennuksen suunnittelu, prosessin käynnistäminen kuntoutumisen ja työssä pysymisen, työelämään palaamisen tai sinne pääsemisen tukemiseksi. Valmentaja toimii monialaisissa verkostoissa ja asiakkaan toimintaympäristössä. Hän voi työssään kohdata haastavissa ja vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jotka tarvitsevat erityistä tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin. Työvalmentajalta vaaditaan myös työnantajayhteistyöhön liittyviä tietoja ja taitoja. Työvalmentajan osaamista tarvitaan työllistämispalveluissa, ammatillisessa kuntoutumisessa ja kehitysvamma-alan osallisuutta edistävissä palveluissa.  

Keskeistä osaamista on erilaisten ihmisten ammatillisten mahdollisuuksien kartoitus ja osaamisen tunnistaminen, asiakkaan kohtaaminen ja kuuleminen, valmentaminen ja ohjaaminen. Hyvä työvalmentaja toimii ratkaisukeskeisesti, koordinoi verkostojaselvittää asioita yhdessä asiakkaan kanssa. Hän on kehittämisestä, ohjaamisesta ja työhyvinvoinnista kiinnostunut, jolla on monipuolista tietopohjaa, myönteistä ajattelua sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Koulutuksessa opit käyttämään valmennus- ja arviointimenetelmiä, dokumentoimaan prosesseja ja tutustut työvalmennukseen liittyvään lainsäädäntöön. 

Koulutusaika 

Koulutus kestää keskimäärin noin 18 kuukautta henkilökohtaisesta osaamisen suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.  

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina: 

16.4.2020 

 

Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen osaamisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. Hae koulutukseen

Fontin koko
Kontrasti