Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, Työvalmennuksen osaamisala, Työvalmentaja

Kenelle

Koulutus soveltuu sinulle, jolla on vähintään sosiaali – ja / tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta.

Osaaminen

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia asiantuntijana työvalmennuksessa.

Sisältö

Tutkinto (180 osp) koostuu seuraavista osista:

Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä (60 osp)

Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp

Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp

Valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp), jonka voi valita yhden seuraavista:

– Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp

– Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 40 osp

– Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp

*Aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella voidaan tunnustaa soveltuva tutkinnon osa tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta 0-40 osp

Koulutusaika

16.4.2020 – 30.12.2021 tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Haku

Jatkuva haku

Viimeinen hakupäivä on 6.4.2020 (16.4. alkavaan koulutukseen)

Oppisopimuksella

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Ota yhteyttä esimieheesi, jos olet kiinnostunut! Työnantaja tekee lopullisen valinnan. Sen jälkeen voit täyttää hakemuksen osoitteessa www.vamia.fi->hakijoille-> haku koulutuksiin.

Otamme hakijoihin yhteyttä ennen varsinaisen oppisopimuksen solmimista. Käytämme viestinnässä sähköpostia. Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi.

Opiskelusta

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta /monimuotokoulutus

Opiskelijalle laaditan HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma), jossa kartoitetaan aikaisempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen / toiminta. Näiden pohjalta koulutuksen lopullinen sisältö ja kesto määräytyvät.

Lähiopetusta on koulutuksen aikana 1-2 päivää/kk.

Säädökset

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista säädetään Opetushallituksen määräyksessä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa (28/011/2015).

Sora-lainsäädäntö määräys 28/011/2015. http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf

Koulutuspaikka

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan pääosin Vamian tiloissa, Ruutikellarintie 2 ja 4, 65100 Vaasa.

Hinta

Koulutuksen hinta on 198 €. (Oppisopimuksella opiskeleville maksuton). Hintaan sisältyvät lähiopetus, henkilökohtainen ohjaus ja tutkintotilaisuuksien arviointi.

Lisätietoja

Satu Laakso, vastuuopettaja, puh. 040 196 0312

Kati Rasinmäki, opinto-ohjaaja, puh. on 040 624 9854

Siv Björklund, Vamia oppisopimuspalvelut, puh. 040 748 3476

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti