Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koulutusaika

27.1.2020 – 25.6.2021 tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aiemmin suoritetut koulutukset.

Hakuaika

Päättyy 15.1.2020. Olemme yhteydessä hakijoihin joulukuussa 2019/tammikuussa 2020.

Käytämme viestinnässä sähköpostia, muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi.

Koulutuksen kuvaus

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä kone- ja tuotantotekniikan erilaisissa työtehtävissä. Hän voi suuntautua joko valmistus- tai asennustöihin. Alan tärkeimpiä työtehtäviä ovat levy- ja hitsaustyöt, CNC-koneistus, kokoonpano- ja asennustyöt.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.

Koneasentaja/Koneautomaatioasentaja

Koneasentajan/Koneautomaatioasentajan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (asennus- ja automaatiotyöt, valmistustyötehtävissä toimiminen ja koneasennus/koneautomaatioasennus) sekä valinnaisista osaamista syventävistä ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Koneistaja

Koneistajan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (asennus- ja automaatiotyöt, valmistustyötehtävissä toimiminen ja koneistus) sekä valinnaisista osaamista syventävistä ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaajan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (asennus- ja automaatiotyöt, valmistustyötehtävissä toimiminen ja hitsaus- ja levytyöt ) sekä valinnaisista osaamista syventävistä ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tutkintorakenteeseen voit tutustua tarkemmin osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (koneasentaja/koneautomaatioasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja) tai osatutkinto sekä työllistyä alalle.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kone- ja tuotantotekniikan alasta kiinnostuneille sekä alan osaajille, jotka haluavat täydentää osaamistaan.

Koulutus soveltuu myös oppisopimuskoulutuksena suoritettavaksi, ota yhteyttä oppisopimus@vamia.fi

Paikka/tietoa opiskelusta Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti Sampo-kampuksen tiloissa (Sepänkyläntie 16, 65100 Vaasa) painottuen käytännön läheiseen lähiopetukseen. Sampo-kampuksella opiskellaan nykyaikaisissa tiloissa samoilla koneilla ja työvälineillä, joita käytetään myös työelämässä. Opiskeluun sisältyy myös etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen alussa kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Lisätietoja Opinto-ohjaaja Kati Ahonen, VAMIA 040 128 1935, kati.ahonen@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti