Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja, päiväkoulutus - Vamia

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja, päiväkoulutus

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO, KIINTEISTÖNHOITAJA, PÄIVÄKOULUTUS

Kiinteistönhoidon työtehtävät ovat monipuolisia ja työpäivät vaihtelevia. Kiinteistönhoitajalla on aito kiinnostus työskennellä asiakaspalvelutaitoja vaativassa kiinteistönhoitajan tehtävissä.  Hänellä on hyvä terveys ja edellytykset tuottaa ammatin työtehtävissä vaadittavaa palvelua. Kiinteistönhoitajan työtehtävät koostuvat kiinteistön laitteiden ja rakenteiden huollosta, valvonnasta, määräaikaistarkastuksista ja ulkoalueista huolehtimisesta. Pienet korjaukset ja asennukset kuuluvat työnkuvaan. Kiinteistönhoitajat vastaavat tyypillisesti itsenäisesti omasta työkohteestaan. 

Koulutusaika

Koulutuksen kesto noin kaksi vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti. Voit opiskella päiväkoulutuksena päätoimisesti tai työn ohessa. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aiemmin hankittu osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

3.8.2020

24.8.2020

1.2.2021 (täydennetään ryhmää) 

Edellä mainittujen aloituspäivien lisäksi koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos esimerkiksi haluat suorittaa vain osatutkinnon tai tulet jatkamaan kesken jääneitä opintoja.

 

Hakuaika

Koulutus alkaa                            Haku päättyy                               Haastattelut/ Soveltuvuuskokeet

3.8.2020                                         kysy vapaita paikkoja

24.8.2020                                       16.8.2020                                       koko hakuajan, viimeistään viikolla 34

1.2.2021 (täydennetään ryhmää)     kysy vapaita paikkoja

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

 

Koulutuksen kuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon laajuus on 180 osp. Opinnot koostuvat pakollisista sekä valinnaisista, osaamista syventävistä, ammatillisista tutkinnon osista. Tämän lisäksi tutkintoon kuuluvat yhteiset tutkinnon osat; viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Koulutuksen toteutus

Päiväopinnot järjestetään lähi- ja etäopetuksena . Työn ohessa opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Lähiopiskelun lisäksi käytössä on sähköinen oppimisalusta, jonka kautta mm. materiaalit jaetaan. Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Valintaperusteet

https://vamia.fi/wp-content/uploads/2020/04/Valintaperusteet.pdf

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso A1.3

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Kati Ahonen puh. 040 128 1935; kati.ahonen@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti