Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, osatutkinto, päiväkoulutus - Vamia

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, osatutkinto, päiväkoulutus

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO, OSATUTKINTO, PÄIVÄKOULUTUS

Kiinteistönhoidon työtehtävät ovat monipuolisia ja työpäivät vaihtelevia. Kiinteistönhoitajalla on aito kiinnostus työskennellä asiakaspalvelutaitoja vaativassa kiinteistönhoitajan tehtävissä.  Hänellä on hyvä terveys ja edellytykset tuottaa ammatin työtehtävissä vaadittavaa palvelua. Kiinteistönhoitajan työtehtävät koostuvat kiinteistön laitteiden ja rakenteiden huollosta, valvonnasta, määräaikaistarkastuksista ja ulkoalueista huolehtimisesta. Kiinteistönhoitajan tulee olla vastuullinen ja itsenäiseen työhön kykenevä.

Koulutusaika

Koulutuksen kesto noin yksi vuosi henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti.  Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aiemmin hankittu osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutukseen on jatkuva haku, kysy mahdollisuutta aloittaa

Koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

Koulutuksen kuvaus

Kiinteistönhoitajan osatutkinnon opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista. Koulutuksessa opiskellaan kolme tutkinnon osaa: asiakaslähtöisten kiinteistönhoitopalveluiden tuottaminen, piha-ja ulkoalueiden hoitaminen sekä Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla. Opintoihin sisältyy myös opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja sekä suomen kieltä vahvistavia opintoja.

Koulutuksen aikana opiskelijan kanssa laaditaan urasuunnitelma ja kartoitetaan mahdollisuutta jatkaa opintoja, jolloin tavoitteena voi olla myös koko tutkinnon suorittaminen.

Koulutuksen toteutus

Päiväopinnot järjestetään lähi- ja etäopetuksena maanantaista perjantaihin (pois lukien loma-ajat). Lähiopiskelun lisäksi käytössä on sähköinen oppimisalusta, jonka kautta mm. materiaalit jaetaan. Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Valintaperusteet

https://vamia.fi/wp-content/uploads/2020/04/Valintaperusteet.pdf

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Kati Ahonen puh. 040 128 1935; kati.ahonen@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti