Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja - Vamia

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat jo alan työtehtävissä tai ovat kiinnostuneita työskentelystä kasvatus- opetus ja sosiaalialan toimintaympäristöissä. Hakijoilta edellytetään soveltuvuutta alalle, valmiuksia itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan.

Koulutusaika

Koulutus kestää keskimäärin 18 kuukautta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

14.2.2022

Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan / opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Hakuaika

Koulutus alkaa / Haku päättyy / Haastattelut / Soveltuvuuskokeet

14.2.2022 / 14.1.2022 / sopimuksen mukaan

Koulutukseen on jatkuva haku, joten hakemuksen voi jättää milloin tahansa. Opinto-ohjaaja / opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

Koulutuksen kuvaus

Koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilökunnan kanssa.

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala;

Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 osp

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

Valinnainen tutkinnon osa:

Valitaan oppilaitoksen tarjonnasta 20 osp 

Valinnainen tutkinnon osa voidaan valita myös perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 20 osp.

Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Myös yksittäisiä tutkinnon osia voi suorittaa lisäkoulutuksena ilman koko tutkinnon suorittamista.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena lähi-, etä- ja verkko-opintoina. Koulutuksen lähitunnit ovat kerran viikossa ja muu oppiminen tapahtuu alan työtehtävissä.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista säädetään Opetushallituksen määräyksessä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa” (28/011/2015). Sora-lainsäädäntö määräys 28/011/2015. http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf

Hinta

Koulutusmaksu ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 198€. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Koulutusmaksu per tutkinnon osa on 50€, jos on tarkoituksena suorittaa vain tutkinnon osa / osia.

Työttömille koulutus on maksuton.

Lisätietoja

Kati Rasinmäki, puh. 040 624 9854, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Fontin koko
Kontrasti