Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja (monimuoto)

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat jo alan työtehtävissä tai ovat kiinnostuneita työskentelystä kasvatus- opetus ja sosiaalialan toimintaympäristöissä. Hakijoilta edellytetään soveltuvuutta alalle, valmiuksia itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan.  

 

Koulutusaika 

Koulutus kestää keskimäärin 18 kuukautta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.  

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina: 

7.9.2020 

11.1.2021 

Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Hakuaika 

Koulutus alkaa / Haku päättyy / Haastattelut Soveltuvuuskokeet 

10.8.2020 / 15.7.2020 / viikolla 34 

11.1.2021 / 28.11.2020 / viikolla 50 

Koulutukseen on jatkuva haku, joten hakemuksen voi jättää milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan. 

 

Koulutuksen kuvaus 

Koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilökunnan kanssa.  

 

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:  

  

Pakolliset tutkinnon osat:  

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp 

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala;  

Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp 

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 osp 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp   

 

Valinnainen tutkinnon osa:  

Valitaan oppilaitoksen tarjonnasta 20 osp 

Valinnainen tutkinnon osa voidaan valita myös perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 20 osp 

Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Myös yksittäisiä tutkinnon osia voi suorittaa lisäkoulutuksena ilman koko tutkinnon suorittamista. 

Fontin koko
Kontrasti