Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja (monimuoto)

Koulutuksen ajankohta

14.9.2020 -15.2.2022 tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika päättyy 14.8.2020 syyskuun ryhmään, muuten jatkuva haku. Hakuehdot täyttävät hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Käytämme tiedotuksessamme sähköpostiosoitteita, joten täytäthän osoitetiedon myös hakulomakkeelle.

Paikka

Vamian tiloissa, Ruutikellarintie 2 ja 4, 65100 Vaasa.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Aikaisempi koulutus, työkokemus ja muu toiminta/osaaminen kartoitetaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa, jonka pohjalta koulutuksen lopullinen sisältö ja kesto määräytyvät.

Lähiopetusta on koulutuksen aikana 1-2 kertaa viikossa iltaisin (klo 17.00-20.30). Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Tutustu tutkinnon perusteisiin www.osaan.fi sivuilla.

Kohderyhmä

Alalla vaaditaan hyvää terveyttä ja soveltuvuutta. Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinto/ Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalalla jo työskenteleville tai alasta kiinnostuneille ja alan vaihtajille. Hakijoilta edellytetään soveltuvuutta alalle sekä valmiuksia itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan.

Koulutus voidaan toteuttaa myös oppisopimuksena, ota yhteyttä http://vamia.fi/oppisopimus/

Koulutus soveltuu myös työttömille hakijoille. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista…

Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista säädetään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa” (28/011/2015).

Opiskelijoilta pyydetään voimassa olevan rikosrekisteriote, koska työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa rikosrekisteriote vaaditaan.

Linkki:

http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf

Koulutuksen kuvaus

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen kasvatus- ja ohjaus- sekä sosiaalialan toimintaympäristöissä. Ohjaaja toimii edistäen eri-ikäisten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa ohjaaja työskentelee itsenäisesti ja suunnitelmallisesti ottaen vastuun toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä. Ohjaaja voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä alan työtehtävissä.

 

Tutkinto koostuu:

Pakolliset tutkinnon osat:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala:

1.      Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp

2.      Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 osp

3.      Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

 

sekä

Valinnainen tutkinnon osa:

Valitaan oppilaitoksen tarjonnasta 20 osp

Valinnainen tutkinnon osa voidaan valita myös ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 20 osp

Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Myös yksittäisiä tutkinnon osia voi suorittaa lisäkoulutuksena ilman koko tutkinnon suorittamista.

Koulutus antaa valmiudet tutkinnon suorittamiseen. Osaamisen tunnistamisen kautta tutkinnon suorittaja voi edetä myös suoraan näyttöihin.

 

Hinta

Koulutuksen hinta on 198 €. Hintaan sisältyvät lähiopetus, henkilökohtainen ohjaus ja näyttöjen arviointi.

Lisätietoja

Opettaja Seija Harlin 040 8447216

Opinto-ohjaaja Kati Rasinmäki, puh. 040 624 9854

Fontin koko
Kontrasti