Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (monimuoto) JATKUVA HAKU

Koulutuksen ajankohta

11.6.2020 – 31.12.2021

Hakuaika 

päättyy 31.12.2020 (jatkuva haku)

Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat esimies- tai johtotehtävissä ja jotka haluavat kehittää oman vastuualueensa toimintaa ja esimiestaitojaan.  Koulutus on tarkoitettu myös yrittäjille, jotka haluavat kehittää yrityksensä toimintaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pääsyvaatimukset 

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa näyttöinä.

Koulutuksen kuvaus 

Koulutuksen tavoitteena on antaa ja kehittää valmiuksia suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueen tai yrityksen toimintaa.  Koulutus vahvistaa osaamistasi esimiehenä tai yritysjohtajana. 

Koulutuksen tavoitteena on johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaminen.

Noin vuoden kestävä koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoja antaa koulutussuunnittelija Ami Kuula, puh. 040 1503 982, ami.kuula(a)vamia.fi

Opiskelu sisältää 12 lähipäivää sekä etäopiskelua ja työpaikalla oppimista.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa.

Hinta 

Koulutuksen hinta 198 €, oppisopimuskoulutus on maksuton

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä (400 €) työllisyysrahastosta. Lisätietoa: www.tyollisyysrahasto.fi

Lisätietoja

opettaja Jukka Vaaraniemi, puh. 040 527 8718, jukka.vaaraniemi(a)vamia.fi

opinto-ohjaaja Sirpa Timmerbacka, puh. 0400 399 236, sirpa timmerbacka(a)vamia.fi

Peruutusehdot

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Opiskelun keskeytyksestä ja erosta on ilmoitettava vastuuopettajalle sähköisesti. Peruutus viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen aloitusta. Muutokset mahdollisia.

Fontin koko
Kontrasti