Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja

TERVEYSALAN AMMATTITUTKINTO, JALKOJENHOITAJAN OSAAMISALA

Terveysalan ammattitutkinto / Jalkojenhoitotyön osaamisala soveltuu sinulle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä riittävä työkokemus alla.

 

Koulutusaika

 

Koulutus kestää keskimäärin 18 kuukautta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:                                        

31.1.2023 (ilta-/monimuotototeutus)

Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

 

Hakuaika

 

Koulutus alkaa                        Haku päättyy                          Haastattelut/ Soveltuvuuskokeet

31.1.2023                                 13.1.2023                                     sovitaan henkilökohtaisesti

Koulutukseen on jatkuva haku, joten hakemuksen voi jättää milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

 

Koulutuksen kuvaus

 

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:  

 

Pakolliset tutkinnon osat:  

Ammattiosaajan toimiminen terveysalalla 45 osp

Jalkojenhoitotyössä toimiminen 90 osp

 

Valinnainen tutkinnon osa:  

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen 15 osp

Haavojen hoitaminen 15 osp

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 15 osp

 

Koulutuksen toteutus

 

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena lähi-, etä- ja verkko-opintoina. Koulutuksen lähitunnit toteutetaan iltaopintoina, kaksi kertaa viikossa

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

 

Terveysalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista säädetään Opetushalli-tuksen määräyksessä ”Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.” (https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tutkintokohtaiset-terveydentilavaatimukset-ammatilli-sessa)

 

 

Hinta

 

Koulutusmaksu ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 198€. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Koulutusmaksu per tutkinnon osa on 50€.

Työttömille koulutus on maksuton.

 

Lisätietoja

 

Riitta Eskola, puh. 040 744 5156, etunimi.sukunimi@vamia.fi